Cestou ke štěstí

Mám za to, že andělé a podobné bytosti žijí jen v našich představách, aby jsme lépe chápali a jako takoví neexistují. Jsou to jen bludy, či výplody naší fantazie, tak jako v Delfách byli věštkyně, co se nadýchali plynů a z toho pak měli halucinace a mohli věštit, je to vlastně to samé... andělem jako takovým může být vlastně kdokoli,...

Vše co děláte, dělejte s láskou. Protože ta jediná vám ukáže cestu, kudy jít dál. Je to nezměrná energie, která provází vaše činy. A právě tato energie se do těchto činů "vrývá". Když tedy budeme konat nějakou činnost a budeme přitom myslet na to, že to někomu pomůže, tak nám to dopřeje radost a práce nám půjde od ruky a...

Když budeme hledat Boha, Krista, Marii, Buddhu a jiné moudré lidi, tak je sice můžeme po čase uvnitř sebe nalézt, nebo se nám zjeví, ale co z toho... v ničem nám to nepomůže, jen budeme vědět, že skutečně existují... nicméně lepší je jít v jejich šlépějích a hledat tu cestu, po které šli oni... protože jen ta cesta nás může dovést dál. ...

Démoni a mysl

01.09.2020

Na zemi je peklo, očistec i ráj, dle toho, jak si to každý dokáže zařídit (co máme v mysli, to přitahujeme)... To, že nás čeká život kdesi v ráji, či v pekle je jen manipulací církve, aby měli své ovečky pod kontrolou, a aby se lidi zbavili pocitu viny, tak chodí ke zpovědi...

Motivace

01.09.2020

Věříme, že si můžeme dělat co chceme, ale život má svá pravidla. Dá nám to, co chceme, až tehdy, jakmile jsme na to připraveni.

Štěstí

01.09.2020

Jste šťastní? Skutečně? Nebo vás něco trápí? Je třeba si uvědomit, že štěstí je pomíjivá věc, ale když sami v sobě budeme šťastní, tak budeme to štěstí vyzařovat i navenek...

Když už jsme u té cetsy...

Každý, koho potkáte vám má co říct, když budete pozorně naslouchat... Každá bytost má v sobě božský potenciál a ten se před vámi otvírá, když spolu komunikujete. Je to jako nahlížet do tajemných vod. Tyto vody jsou pro mnohé dosti hluboké a tajuplné, či černé, avšak, tam, kde je světlo, tak tam temnota nemá moc......

Jiná cesta

04.08.2020

všichni jsme jedno.. jedna duše roztříštěná do tisíce kousků a postupně se dává dohromady... nebo něco podobného, význam je v tomto případě nedůležitý, pokud člověk chápe...