Důležitá čísla a weby

112 - integrovaný záchranný systém

155 - záchranná služba

150 - hasiči

158 - policie

156 - městská policie

Vláda ČR -  https://www.vlada.cz/

Ministerstvo vnitra - https://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zdravotnictví - https://www.mzcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí - https://www.mzv.cz/

Systém DROZD - https://drozd.mzv.cz/ (důležité při cestách do zahraničí)

Státní zdravotní ústav - https://www.szu.cz/ (kontroluje kvalitu vody)

Veřejnoprávní média, která je nutné v době krize sledovat
Česká televize -
https://www.ceskatelevize.cz/
Český rozhlas -
https://portal.rozhlas.cz/

Aktualizace 17.12.2020 02:00