Karma a víra

Jsme připraveni na druhý příchod Ježíše Krista na naši matičku zem? Těžko říct. Mnozí vřící se modlí, aby už konečně nastal onen soudný den a zúčtování, protože už neunesou tíhu svého života a nejsou pokorní. Jiní jsou v tomto ohledu skeptičtí. Já nevím, co si mám o tom všem myslet...

Proč žijeme?

12.09.2020

Proč zde žijeme? Na co máme přijít? Jak se máme rozhodnout? Být, či nebýt? Nikdo to za nás neudělá, musíme se k tomu postavit sami. Tak jako má moje žena strach o mě, tak já mám strach i o ní a nejen o ní, ale o každou dobrou duši.Víte, mám teď za sebou zajímavé zážitky, možná štěstí, že se mi...

Oko za oko

29.07.2020

Oko za oko, zub za zub... každý to jistě zná, je to staré rčení z Bible (Starého zákona) - zdá se to být karmické a mnozí to považují za právoplatnou odplatu (tehdy se tím také židé řídili).

Připoj se

28.07.2020

Můžeme se připojit se k universu, vesmíru, Bohu, Alláhovi, vyššímu Já, SuperEgu atd.?

Můžeme a nedejte se mýlit názvy, jde o to samé, jen to každý nazývá jinak.