KKM Služebník Hospodinův

 

Tak co, už jste napsali Ježíškovi, nebo se na to teprve chystáte?Milý Ježíšku. Píši ti, ač nevím, zda splníš mé vroucné přání. Chci, ať mají všichni tvorové ve vesmíru i všech dimenzích co nejmenší útrapy, mají domov i ty, kdož jim ukáží cestu a jsou tak jejich majákem na útesu, kterému se je třeba vyhnout. Prosím za všechny, jež...

SMLOUVA

31.01.2021

Nehemjáš 10
1 Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími.

NAD2JE

31.01.2021

Řeknu to pro svém, pokud se to povede, tak máme další etapu za sebou, tak se nelekejte, pokud se bude dít něco zvláštního. Všichni na tom máme podíl, do jednoho a bez výjimky. Mějte prosím oči otevřené a sděluje si, co jste kde viděli zvláštního. Já například začínám rozmlouvat se psem. Divné? Říká se, že věrný pes je odrazem jeho...

Přísloví 1

31.01.2021

5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost

Ámos 8

31.01.2021

11 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.

Kazatel 12

31.01.2021

14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Galatským 6

31.01.2021

10 A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

14 Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.