Alien vs. Predator

03.01.2021

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vet%C5%99elec_vs._Pred%C3%A1tor_(film)


Koukněte se na to... mnohé pochopíte.. min. základní princip života a smrti :)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.