AND2L0 A D0MONI

03.01.2021
06.10.2015 15:49

Mám za to, že andělé a podobné bytosti žijí jen v našich představách, aby jsme lépe chápali a jako takoví neexistují. Jsou to jen bludy, či výplody naší fantazie, tak jako v Delfách byli věštkyně, co se nadýchali plynů a z toho pak měli halucinace a mohli věštit, je to vlastně to samé... andělem jako takovým může být vlastně kdokoli, kdo ti jednou pomůže na tvé cestě a je jedno zda v dobrém, či zlém, pomůže ti podívat se na svět jinak a tím tě posune zas dál... To že se někomu zjevil Kristus, či Panenka Marie je spíše propojení myslí s vyšší entitou, napojení na duchovní kanál. Takový člověk je většinou v tranzu, tedy bez vlastních myšlenek a jen přijímá to, co se mu zjevuje. Či spíše podíval se na sebe a své nitro pohledem jejich očima. Vytvořil v sobě "démona" a dal mu tvar, aby ho pak tento démon mohl ovládat. Když se na sebe budeme dívat kritricky a budeme se soustředit na to, co je v nás a v naší blízkosti, tak poznáme vždy, zda se jedná o blud, či nikoli. Jelikož blud nám dává před sebe obrazy někoho jiného, kdežto vlastní mysl nám zobrazuje sebe a své vlastní činy z božského pohledu, který je v nás. Sami jsme božskou podstatou, můžeme dosáhnout stejné úrovně, jsme jeho dětmi, tedy stejní a se stejnou mocí, jen si to musíme uvědomit a připustit si to. A když se stotožníme s Kristem a půjdem v jeho šlépějích, tak budeme časem procházet stejnými situacemi jako on a budou se nám dít tytéž věci, jen trochu jinak, ale jejich podstata zůstane vždy stejná.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.