Art of Photography

15.12.2020

Kde: Valid World Hall, Barcelona

Exhibition dates: 15-17 January 2021

Celkem soutěžilo 144tis. fotografií a lidé jim dali 95 milionů hlasů.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.