ASTROLOGOVA SOBOTA 1. SRPNA Time out

01.08.2020

Když se ohlédneme po tom, co nám nechal červenec, najdeme především silné vnitřní procesy. Po velkou část měsíce byl retrográdní Merkur v Raku a tak jsme probírali sebe sama a to, jak na nás působí svět. Venuše v Blížencích nabírala na rychlosti a stále byla ve stínu své retrogradity. A tedy téma láska, vztahy ve všech podobách a formách bylo každodenně důležité. Dva novy v Raku (ten první těsně po slunovratu) přinesly možnost začít fungovat jinak v citech a rodinných vztazích, byla tu i šance vypořádat se v tomto smyslu s minulostí.

A co je před námi v novém měsíci? Lví Slunce, které umožňuje cokoli řešit a na čemkoli se osobně podílet. Zpomalující Mars v Beranu, který nám zeslabí záměry a povede k větší disciplině, ale hlavně zodpovědnosti. Nic nepůjde udělat a uskutečnit jen tak nebo náhodou. Ve druhé polovině měsíce se Mars bude pohybovat společně s Lilit, takže bychom měli dobře vážit, co a jak podnikneme a jednat především beze strachu. Ten je zásadním limitem, který znemožňuje to, abychom se chovali samostatně, otevřeně a laskavě.

A dnešní den? Slunce s Uranem zajistí to, že si na dnešní den budeme pamatovat. Věřme, že především v dobrém. Nicméně kvadratura mezi těmito planetami zajistí to, že se naplánované bude dít poněkud jinak než je v itineráři. Může se dostavit mnoho zajímavých záležitostí, mohou přijít interesantní momenty, které pozmění náš pohled na realitu. I my sami se můžeme cítit jako pod drobnohledem zodpovědnosti a správnosti konání.

Merkur s Plutem prověří nás smysl pro pravdomluvnost a fair play. Jejich opozice může kohokoli z nás dostat pod tlak a tlak bude na jednoznačné jednání, na akci nebo vyslovení se k něčemu. Nebudeme-li vědět a nebudeme-li cítit, vyžádejme si oddechový čas. Time out uprostřed velkých prázdnin může být i příležitostí k nádechu a pohledu z odstupu na to, co probíhá. Možná je totiž vše trochu jinak a než se ponoříme do dění, je dobré překontrolovat pozice. Opozice také může přinést spontánní výpovědi a překvapující zjištění. Je dobré si ale uvědomit, že se skutečností můžeme naložit tak, jak potřebujeme a nikoli tak, jak se prvoplánově nabízí. Za sebe nabízím raději využít ručník v ringu a time out. Nic hned neřešit a na ručníku si pěkně poležet na pláži.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.