ASTROLOGOVA STŘEDA 21.10. Lilith vstupuje do znamení Býka

21.10.2020

Dnes bude pozornost obrácena k bodu nazvanému Lilith. Je ukazatelem naší nekompetentnosti řešit, obav, strachů, je slepou skvrnou na zřítelnici našeho oka a může být i prostorem, do něhož se promítá náš stín a stínové procesy. A mnoho jiného a mnoho dalšího.9 měsíců prochází Lilith jedním znamením a odbyla si beraní nejistotu v tom, zda být aktivní a jednoznační a obavy z rozpadu vztahů a samoty v uskutečnění plánů. Nyní na devět měsíců bude řešit téma hodnoty, sebehodnoty, podívá se na to, jak pracujeme s majetky, kterak přistupujeme k vlastnictví. Podívá se i na materiální svět. V gesci Býka je i naše tělo, tělesnost, touha, ale i zdravá výživa a vůbec stav organizmu jako takového. Tušíte už?K lilitím předpovědím se ještě dostaneme. Každý z nás už ví, jaká jsou jeho letošní témata, zná, kde ho tlačí pata. Nu a tady se bude, strašně se bude chtít, kompenzovat potíže prostřednictvím hodnot, hmotných statků a fyzického tvoření. Můžeme nesprávně zacházet s hodnotami, s tělem, majetkem. Dá se počítat s tím, že leccos podceníme i přeceníme. Však v tom správném přístupu nás na základě emotivních či emocemi laděných situací bude Lilit zkoušet.Pak by nás mělo zaujmout, že Luna bude dnes v Kozorohu, takže zase o stupeň hůře budeme přijímat jakékoli změny a budeme požadovat informace o výhledech, o budoucnosti. Budeme jednat nadčasově, nikoli spontánně.Venuše v trigonu s Plutem ukážou, o co jde v procesech, kt. se nás týkají. Zjistíme, jak je to vlastně jednoduché a průhledné, to co se nám děje a podivíme se nad tím, jak jsme na takové elementární záležitosti a souvislosti nepřišli dřív. Slunce se ještě na posledních stupních Vah pokusí o nalezení smíru a harmonie zejména tam, kde to už doopravdy vře. Překvapivě bude na jednu stranu bezzubé v komunikaci a chlácholivé v emocích, projeví se nakrátko jeho opozice s Lilit na konci Berana. Může se stát také, že se zdánlivě ocitneme v momentě, kdy je třeba se rozhodnout. Ve skutečnosti tomu tak nebude, protože nabídka nebude seriózně myšlena. Měli bychom si raději věci promyslet nebo ověřit.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.