ASTROLOGOVA STŘEDA 8.7. Mezi

08.07.2020

Venuše se ještě z nedávné otočky zcela nevzpamatovala, je velmi pomalá. Proto se nám nedaří prosazovat všechna přání. Často zůstane jen u dobrých úmyslů. Lze tak uváznout uprostřed cesty. Myslíme to dobře, ale ještě není dost sil, pochopení a porozumění k uskutečnění. Sesquikvadratura s Jupiterem připadla právě na dnešní půlnoc. Je tu chuť oddělit se od jedněch představ o tom, jak žít a začít vyznávat nové hodnoty. Drží nás pravděpodobně nesplněné úkoly a brzdí staré zakořeněné styly fungování. Jupiter je v Kozorohu retrográdní a tak je pro nás lepší solidní nejistota. Jsme na polovině cesty k úspěchu. Možná nás k další aktivitě za dva dny podpoří sextil Chiron_Venuše. Aspekt může být zajímavý pro ty, kteří tvoří nebo řeší majetky či téma lásky. Praktické situace nás navedou a nasměrují a pomohou překonat bariéry.

Naopak kolizemi hrozí celkem slušně Mars s Merkurem. Zasněný Merkur couvá Rakem, řeší minulost a různé příčiny a nevěnuje tolik pozornosti aktuálnímu dění. Mars naopak postupuje Beranem a mění aktivně svět a vlastní život. Už toho bylo po měsících stagnace s rybím Marsem dost. Setkává se tu přirozená lenost podpořená potřebou si srovnat vše důležité a přirozená akceschopnost, která jediná je schopná nám obstarat slušný život. I tady jsme zaseklí trochu mezi dvěma břehy. Střetávají se tu konfliktně stereotypy a potřeby jednat. Kdo zvítězí? Na koho si sázíte? No v realitě někde Mars a zapomeneme na city, jinde Merkur a raději zůstaneme doma. Každopádně bychom měli vítězit my. A po zvážení přínosů i ztrát se projevit. Možná také i dát citlivě najevo, co máme na duši. Čím žijeme. Co nás opravdu zajímá.

Luna bude ve Vodnáři, takže mysl bude pořád aktivně předkládat různé nápady a inspirace, nicméně bude bez významných aspektů a proto nebudeme zcela ve své kůži a hrozí chyby, nepřesnosti, hádky a komunikační nesrovnalosti. Ostatně v tomto stavu je od včerejšího rána. Nabízí se tedy užívat si prázdnin, vln moře a vzduchu velehor, případně hlubin lesů a nesnažit se o něco, co se stejně nakonec stane samo.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.