ASTROLOGOVA SVÁTEČNÍ SOBOTA 11.7. Uvolnění se

10.07.2020

Dnešnímu dni kraluje Luna v Beranu ve spojení s Marsem. Jak to interpretovat? Jako vybřednutí z bažin. Přeseknutí kruhů, které nás nutily smýkat se po nesmyslných drahách. Řešení. (Nikoli vyřešení). Nalezení směru, počátek, iniciace. Přicházejí jednoznačné podněty a výzvy.

Předchozímu dobře rozumí Venuše v Blížencích. Možná čekala na probuzení Marse. Je v sextilu s Chironem v Beranu a tak se dovede lépe než v předchozích dnech vypořádat s bolestmi a zátěžemi, které ji nedovolovaly plně rozvinout vlastní kvality.

Nejásejme a nekřepčeme, aspekty ukazují na to, že vše se děje jen v počátečních fázích. Leccos ještě není jasné, je tu technicky kvadrát k Merkuru v Raku. A tak nezbývá než přijmout nebo odmítnout nabídky vnější i vnitřní a vybrat tu jedinou správnou možnost, takovou, která bude s námi a našimi záměry nejlépe souznít. Nežijeme v ideálním světě, ale ve světě možného.

Povšimněme si také, jak jsou zapojeny kolektivní planety. Neptun se Sluncem jsou v dobíhavém trigonu. Zdá se tedy, že obecně je tu mnoho neznámých. Dovedeme se nadchnout a naladit. Pracujme ale s motivacemi. Vylučme zdání a iluze a hledejme skutečně silná a propojení a pravdivá vyjádření. Jupiter a Pluto jsou v Kozorohu a Slunce zanedlouho vejde do opozice s těmito nestrannými, ale přísnými pozorovateli. Zdá se, že nás čeká ještě maturita, obhajoba, nutnost vysvětlit. Budeme prověřeni.

Dnešní aspekty nejsou určitě stabilní a ani pocitově klidné. Dění dneška má silný tah a je na nás, jak zvládneme skoncovat s tím, co nás drží zpět, a hlavně, jakou najdeme odvahu. Jízda na tygru nevyžaduje zručnost tolik jako potřebuje velké srdce. Velké i v otevřenosti, velkorysosti, nehledění na detaily, v neposuzování a nesrovnávání rozdílů. Takže jsme ale tak jako tak u zrodu zajímavých věcí, projektů a procesů. Zatím především v podobě záměrů. Vlastní starty čekejme až na novoluní v Raku 20. července.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.