ASTROLOGOVO PONDĚLÍ 26.10. Minulost, opakování a cesta kruhem

26.10.2020

Luna v Rybách přijde s hlubokým záběrem. Opět si po čase uvědomíme souvislosti toho, jak jednáme, jak řešíme své procesy, čemu se věnujeme a co nás zajímá. Vzpomeneme na minulost, popřemýšlíme o tom, co mohlo být a není. Ty souvislosti nás budou hodně trápit, otevírají se tady spojení s hlubšími důvody a příčinami. Často jsou to vhodné termíny pro terapii nebo sebeterapii. Minimálně to nejsou momenty, ve kt. bychom byli odolní vůči stresu, smutku, nostalgii a pohledu přes rameno. Minulost, zejména ta nepochopená a nevyřešená, se opět připomene, vytěsněné otázky se znovu začnou ptát.Píšu o tom zejména proto, že rybí Luna bude v příznivém trigonu s Merkurem (retrográdním) a Sluncem ve Štíru a tak se výše popsané bude dít i když se budeme bránit. Současně budeme velmi chytří a budeme hledat alternativy k tomu, čím se zabýváme. Jakoby se nechtělo jít dopředu. Pondělí nebude moc produktivní, pokud za produktivní nebudeme považovat zmatek, chaos, točení se v kruhu a vyhýbání se přímému pohledu zodpovědnosti.Sextil Luny s Uranem v Býku může vytvořit skutečně dost zamotané, nečitelné a komplikované situace, nátlak a pasivní ataky v podobě (sebe)manipulace. Hledejme jen čisté důvody a čistá řešení. Uvědomme si, že v našem prostoru hraje velkou roli vina, kterou kdekdo s chutí používá jako iracionální argument. Pokud bychom ji brali jako platný argument, nic pozitivního nevznikne a mnoho záležitostí se povede překroutit. Nevysvětlujme, vypadalo by to jako že se obhajujeme, konejme a informujme jednoznačně a přímo.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.