ASTROLOGOVO PONDĚLÍ 31.8. Vyšší princip

31.08.2020

Je před námi poslední čtvrtina léta, jak ji prožijeme? Měli bychom dávat pozor na Mars. Bude velmi pomalý a od druhé dekády září se bude pohybovat od 29. stupně berana zpět (až do poloviny listopadu). Čekejme, že svět a události nás budou vystavovat situacím, ve kterých budeme nuceni se projevit. Bude třeba dát najevo své úmysly a také něco v tu chvíli patřičného udělat. Bez osobní angažovanosti totiž s námi bude svět smýkat od jednoho nablblého kompromisu ke druhému a to nikdo nechce. I tak budeme mít nejspíš pocit, že jsme do něčeho tlačeni. Buď světem a těmi okolo nás nebo tajemnou nevyhnutelností, která se nás zmocní.

Ale podívejme se na dnešek. Luna ve Vodnáři už nebude působit tak nervózním dojmeme jako v neděli večer. Už jsme si leccos vyříkali a tak se dostaví uvolnění, ve kterém bude dost času i prostoru k tomu, abychom se věnovali okolnímu světu a jeho lidem. Opozice Merkuru s Neptunem se bude také rozebíhat a nám přestanou vládnout nejasnosti a neurčitosti. Přestaneme tápat a uvolníme se.

Merkur nabíhá pomalu do trigonu s Plutem, čekejme ve druhé půli dne, případně zítra nějaká důležitá prohlášení. A nebo možná nepřijde nic a my si budeme jisti tím, že už to, co bylo řečeno k našim každodenním i těm důležitějším tématům, už bylo definitivně všechno. že přišla pomyslná tečka a my nemusíme na nic čekat a konat.

Zdá se, že dneska budeme ve víru vyššího směrování. Čsto se budeme točit jak korouhvička ve větru neznajíce směru ani strany. V tom podivném povětří bychom si měli zachovat základní povědomí o tom, co chceme a kam kráčíme. Neměli bychom se ztatit a měli bychom umět dobře zpracovat vlivy, které na nás budou působit.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.