ASTROLOGOVO SVÁTEČNÍ ÚTERÝ 17.11. Přesyceni

17.11.2020

Přesyceni podněty, přesyceni tlaky, nasyceni zprávami, nasyceni emocemi. Zadržujeme reakce, potlačujeme akce. Regulujeme aktivity. Slunce ve Štíru se dostává do sextilu s Jupiterem a Plutem. Venuše ve Vahách se atakuje kvadrátem se Saturnem v Kozorohu. Chtělo by to rychlou výměnu. Výměnu vzduchu, prostředí, energií, informací, požadavků. A to za situace, ve které si řada z nás sedí na vedení protože Merkur je v opozici s Uranem. Mars, který se v neděli otočil v Beranu, je slabý. Ještě nenabral síly a vítr do plachet. Ten vítr nám cuchá vlasy a my tušíme, že zanedlouho se bude něco dít. Jsme tak v momentech, kdy jsme se pro něco rozhodli, ale ještě se nic neděje. Ještě nás nějakým stylem stále svazuje nedávná minulost. Není odvaha vykročit, odvykli jsme rychlýma spontánním pohybům. Je nutná rehabilitace. Hned teď. Abychom něčeho dosáhli.Dělejme malé kroky, berme si jen malá sousta, pochvalme se za to, co se už povedlo. Buďme spokojeni s tím, co se zatím pozitivního děje. Uvědomme si svou roli jako hybatele vlastního života. Ujistěme se o tom, že nikdo jiný nám nedovede tak pomoci jak my sami sobě. Vraťme se v myšlenkách tam, kde jsme 9. září (než se otočil Mars) přestali. Posuňme se dál.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.