ASTROLOGOVO ÚTERÝ 25.8. Merkur, Mars a Uran

25.08.2020

Mars překonal kvadraturu se Saturnem. Pokud jsou v našich životech aktuálně rozpory, už o nich víme a známe řešení. Jestli jsou nějaké aktuální překážky, jsou nám známé a byla nám naznačena cesta k jejich překonání.

Nicméně tématek číslo jedna je pravděpodobně opozice Venuše a Jupiteru. Můžeme ji na jednu stranu vnímat jako cestu k navázání dialogu tam, kde se jedná o pravidla, nastavení, zásady, ale také i plány. Na druhé straně ji lze spatřovat jako potřebu obhajovat, diskutovat o hodnotách, zejména těch citových a rodinných. je jen otázkou vkusu, na jakou stranu se dialog zvrtne a jaké během něj budeme používat nástroje a využívat prostředky. Aspekt také vede k diskusi o změně postavení, role a polohy v probíhajících procesech. Jinde koneckonců může být i potřebou se rozhodovat s vedlejším efektem váhání a váhavosti. Přece jen v sázce jsou čest a city.

Merkur v trigonu s Uranem je fajn aspekt. Můžeme si pod ním představit jiskřivý dialog, radostnou tvorbu, realizované myšlenky, konkretizaci představ.

Dnešek tak bude dost o nás a našich schopnostech a talentech. O tom, jak dovedeme překonávat vnitřní překážky a rozpory a jak dovedeme využít vlastní potenciál v souladu s podmínkami, které se aktuálně nabízejí.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.