ASTROLOGOVO ÚTERÝ 4.8. Užíváme si svébytnosti

04.08.2020

Určitě budou doznívat témata úplňku. Tedy svoboda, samostatnost, sebevyjádření, Vztahy k sobě, lidem a světu. Téma toho, jakou pozici zastáváme a jak vnímá svět naši existenci. Bude se dít na konkrétních situacích, budeme vnímat v podobě toho, co řešíme, poznáme podle reakcí našeho okolí.

Včerejšek byl spontánně hektický. Možná i tak, že jsme na leccos zapomněli a naopak si vzpomněli na to, co jsme předtím zapomněli. Vlivem kvadratury Uranu na osu Slunce - Luna se ten den často přehodnocovaly plány. Ponaučení? Hledejme to, co má organické, přirozené místo v našem životě, jděme za tím, co potřebujeme, co podporuje naše životní směřování a bytí jako takové.

Dnešek bude jako celek velmi podobný, detaily se budou lišit. Merkur v opozici se Saturnem zůrazní slova a jejich význam. Ukáže se, které informace a setkání jsou důležité. Události nás donutí se projevit a vyjádřit. Tam, kde jsou procesy více prostoupeny všeobjímajícím projevem jáství bez nějaké podoby kontroly, může docházet ke srážkám, sporům a nedorozuměním. Zejména tam, kde budeme cítit převahu, kde si budeme (a klidně i správně) myslet, že jsme v právu. Nebo jiní lidi, to je jasné, ne?

Zdá se, že dnes se opět vytřídí zrno od plev a suché plody od stop korýšů. nejspíš budeme už vědět, co chceme a co nikoliv. Každopádně se nedoporučuje dnes něco dlouhodobého začínat, záležitost by mohla nést ve svém rodném listě rozpory. Naopak je dobrý den pro otázky a odpovědi, pro tříbení postojů, pro hledání argumentů. Přejme si otevřený a férový inspirativní letní den!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.