ASTROLOGOVŮV STŘEDEČNÍ ÚPLNĚK 30.12. Úplněk v Raku, city především

30.12.2020

Citové a citově motivované období. Na konci roku jsme tak trochu naměkko a trochu otevření. Neumíme se uzavřít do obvyklé hráze oddělující nás od okolí. V řadě případů se otevírá naše nitro, Merkur v opozici s Lunou dovede dobře pracovat i s myšlenkovými a citovými barierami. Asi dovedeme tedy dobře říci, co máme v duši a trochu nás svrbí jazyk. Aspekt může podnítit i docela slušný příval citů i emocí, počítejme s tím. Mars je v kvadrátním znamení, v Beranu a tak vše, co se říká, nemusí se stát, dokonce to nemusí být pravda. Ale zřejmě se osud ve své nekonečné velkomyslnosti rozhodl poskytnout nám terapeutický den. Vyslechněme, vyřkněme, vypovídejme se ... a uvidíme, co bude dál.Každý úplněk, tedy opozice Slunce a Luny je dost nepřehledný čas, ve kt. je nejlépe věnovat se sobě samým a nepokoušet se o nic podstatného. K tomu slouží třeba naopak novoluní. Koneckonců jsou státy, v nichž je úplňkový den dnem pracovního klidu. Klid bychom měli dopřát i sami sobě. A podívat se na to, odkud přicházejí city. Jdou z toho místa, kde namáme vyřešeny vlastní hodnoty a kvality. City by nás měly motivovat k činům, jež by měly následovat tak jako po A přichází B. Jejich přijetí by nás mělo vést k rozhodnutím.Měli bychom si ještě všimnout dvou aspektů, kvadrátu Venuše s Neptunem a konjunkce Venuše s jižním uzlem. První aspekt nám dává jasnozřivost a schopnost vidět, jak jsou na tom naše hodnoty. Případně se otevírá prostor k pochopení druhých. Pravda, spíš uvidíme to, co nám nefunguje a zažijeme to, co nejde. Můžeme se i na blízké naštvat, můžeme cítit nepochopení. Ptejme se sami sebe, odkud se tyto pocity berou a co můžeme dělat pro to, aby zmizely.Venuše s jižním uzlem ukazují na to, že hledáme jistoty v tomto rozbořeném světě. Všude se něco děje, nic nemáme jasné, rozpadá se nám vše pod rukama, tak můžeme vnímat události letošního roku. Snad bychom tedy měli naši duši navigovat k tomu, co je pro nás jasné, silné a stabilní. Měli bychom to umět najít.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.