ASTROLOGŮV ČTVRTEČNÍ NOV 17.9. Úkoly, omezení a boj s chaosem

16.09.2020

Nov na 24. stupni Panny "rozhodne" o tom, co bude dál. Archetypem Panny je zpřesňování, řešení, hledání cest. Ale také i nalezení možností, oddělení vhodného od nevhodného, stanovení modu vivendi, způsobu, jak dál budeme žít. Aspoň pro příštích několik měsíců.

Rozhodne v uvozovkách o odstavec výš je v textu proto, že fakticky se bude jednat o vyladění nás a dějů, které se odehrávají v našem prostoru. Do jistě míry se dá to okolo probíhající ovlivnit, do velké míry je nutno procesy přijmout.

Rozhoduje se tu i na linii síla - oběť. Je totiž možné, že se v tomto čase něčeho vzdáme ve prospěch jiné záležitosti. Kdo takto učiní z jakéhokoliv stupně donucení, je v roli oběti, odevzdává svoji energii a v nějakém ohledu mu tato bude v blíže nespecifikované budoucnosti prostě chybět. Rezignace tedy není dobré řešení. Nehledě na to, že přijatá kapitulace nese do budoucna potenciál uskutečnit další a další podobná řešení.

Smysl a ponaučení bych spatřoval v onom čistě panenském -ale-. Přijmu, ale zachovám program. Splním úkol, ale vidím v tom i svůj smysl, cíl a záměr. Podřídím se, ale nezapomenu na vlastní ambice. Přátelé, toto je velmi křehké téma, v jehož rámci si často budujeme hranice vůči partnerům, světu a koneckonců i vlastní realizaci, kterou si povolujeme a nebo omezujeme. Setkáváme se tu s pravidly osobními, společenskými i těmi vesmírnými a dáváme jim určitou důležitost, nově nastavujeme hranice sobě, jiným i vesmíru.

Podívejme se dobře na zodiak. Proti Panně najdeme Ryby, znamení spojené s mnohostí, alternativními cestami, nejasnými řešeními. Ale také s vizemi a vírou v jakékoliv podobě. Nyní se setkáváme s tím, že vize se buď uskuteční nebo rozplynou. Úkol bude zrealizován nebo jeho smysl zanikne. Další cesty budou definováni nebo začneme bloudit. Troufnu si napsat, že okamžiky okolo dnešního novu budou důležité pro to, v co věříme, doufáme, pro co žijeme. Pracujeme tu s motivacemi, které se povede v hrubé podobě narýsovat zatím klidně třeba jen do mlhy. Dostává se nám prověrky, zda věříme v to, co děláme. Pokud ne, je tu čas na to, abychom nějakým velmi konkrétním a hmatatelným způsobem obnovili svoji víru, důvěru v sebe, v ty kolem nás, ve svět.

Je čas bojovat s blbou náladou, s nejasnostmi, se strachy, které se nás zmocňují, s chaosem, který nám nedovolí klidně stát a jít rovně za svými cíli. Dá se předpokládat, že v těchto dnech je řada situací složitá a poradit se s někým je zcela na místě.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.