ASTROLOGŮV ČTVRTEK 19.11. Poslušnost a rozpory

18.11.2020

To, co se nám bude dít, může být velmi rozmanitě. Buď budeme plnit úkoly a směřovat k naplnění nebo budeme vnímat silně aktuální rozpory a cílit na uskutečnění potřebných změn.Slunce ve Štíru v sextilu se Saturnem v Kozorohu, Luna v Kozorohu se setkává S Jupiterem, Plutem a Saturnem, Venuše ve Vahách v kvadrátu se Saturnem.Dnešní den bude o váhání, spojování, opakování, ale také o jistotě, tlacích a perfekcionismu vybíjejícím se v nechutných detailech. Také o plánování, dlouhodobých cílích a jejich naplnění pokud jsme si v minulosti něco vytyčili.Nebude tu mnoho prostoru pro svobodnou vůli, pro představivost, pro improvizaci. Musíš udělat to, co udělat musíš a kauzální řetězec příčin a následků příšerně chrastí. Zároveň bude dnešek i o vzpouře na základě poznaných a pochopených rozporů.Slunce je na posledních třech stupních Štíra a tak sebe, události i svět bereme dost vážně. Vážně bychom měli posuzovat i to, co k nám přichází. Je tu několik posledních dní a hodin k tomu, abychom provedli zásadní proměny vlastních životů a abychom opravili to, co úpravu vyžaduje.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.