ASTROLOGŮV ČTVRTEK 20.8. Merkur vstupuje do Panny a střízlivá řešení do života

19.08.2020

Nad ránem vstupuje Merkur do Panny a leccos se v našich životech opět mění. Přestáváme vidět život osobně a začínáme na něj nahlížet prakticky. Konkrétně. S možností uskutečnit to, co je potřeba. Cesta od myšlenky k uskutečnění nikdy nebyla kratší. Odpadají potíže s egem, s potřebou uskutečnit to, co považujeme za podstatné z vlastního úhlu pohledu. Stáváme se střízlivějšími, ochotnějšími spolupracovat. Na druhou stranu se dá očekávat, že lépe přijmeme (nejen) praktická omezení ve prospěch něčeho důležitějšího.

Za důležitý považujme i sextil mezi Venuší v Raku a Uranem v Býku. Bude fungovat krátkodobě, ale výrazně. Pomůže nám s našimi sny a přáními. Podpoří nás v našich problémech. Přinese nová řešení a postupy. Možná nás překvapí něco, co bude jinak. V případě, že ale přijmeme, že i toto je pro nás dobré, můžeme být nakonec na výsost spokojeni s výsledky. Ideální pro naše plány bude nejspíš časné ráno, kdy bude s Venuší v sextilu i Luna v Panně.

S Merkurem v Panně přichází čas řešení, vhodná doba pro to, abychom se větším či menším problémům podívali realisticky na zoubek. Pro ty z nás, kteří se delší dobu nemohli rozhoupat k nějakým řešením, přichází ta správná doba pro rozhodnutí.

-------

Po skončení velkých prázdnin začínají kurzy astrologie a pokračují semináře astrologie společně s regresemi, na kterých se spolupodílím. Pokud máte potřebu se o nich blíže poinformovat, případně se přihlásit, pište na email: ondrej.habr.astrolog@gmail.com. Uzávěrka přihlášek je za necelý měsíc, 6. září.

A 22. 8. zvu na celodenní cestu s astrologem do Svatyně škorpiona a Jindřichova Hradce. Podrobnosti a přihlášky: ondrej.habr.astrolog@gmail.com.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.