ASTROLOGŮV PÁTEK 11.9. Mars se otočil: Mění se pravidla?

10.09.2020

Včerejší otočka Marse do zpětného chodu ovlivňuje dění tady dole. Záležitosti se dějí jinak než byly předpokládány a než logika věci vyžadovala. Do procesů vstoupily totiž externality, fakta a události, které jsme doposud nebrali vážně nebo si jich nedovedli všimnout. Každá retro planeta koriguje a dává do pořádku dění. A jde o spravedlnost. pokud jsme něco podcenili, vymstí se to, pokud jsme něco dělali správně, nyní se aktivita zúročí.Ve vnějším světě ovšem takováhle změna pravidel vyvolává zmatek, nedorozumění, nepochopení, žárlivost, konflikty a agrese. Ocitáme se na několik dní bez návodů. Do té doby než si vytvoříme nová pravidla. jak v takovémhle světě fungovat?Možná tak, že si uvědomíme, že na nic nemáme automaticky nárok. Vše, co potřebujeme, si musíme vybudovat, vybojovat, vytvořit. A to ještě k tomu tak, aby daná záleitost nebyla jen projekcí našeho přání, ale udržitelný proces, který je v zájmu alespoň podstatné části zainteresovaných, v to počítaje i vesmír. Jasně se nám tu ukazuje, kde jsme přepískli. Pokud nám není dobře, někde něco nevyšlo.Jinak je dneska i opozice Slunce s Neptunem. Bojujeme o to, abychom pochopili a porozuměli. Zasazujeme se o to, abychom byli jasní a čitelní, snažíme se o dorozumění. nejprve ale musíme porozumět sami sobě. Tomy, co a proč děláme a co od světa požadujeme.Opozice Merkuru s Chironem ukazuje na to, jak komunikace bolí. Narážíme na nevyřešené záležitosti a dosud nevybuchlé miny konečně explodují. Tolerancí a laskavostí se můžeme dostat k onomu porozumění všude tak, kde slova váznou a nebo jdou křivě.Dnešek je tu od toho, abychom zjistili, jakou máme konečně sílu. I když se cítíme nepodporováni a nevidíme aktuálně zpětnou vazbu, měli bychom se chovat podle nejlepšího svědomí, tvoříme si tu nový svět na několik dalších týdnů.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.