ASTROLOGŮV PÁTEK 13.11. Pravá míra

12.11.2020

Včerejší konjunkce Jupiteru s Plutem se projevuje i dneska. V pohledu dynamických procesů byl asi nejsilnější včerejší večer, nicméně dneska i vlivem kvadratuty obou planet s Venuší a Lunou ve Vahách a Marsem v Beranu, se procesy protahují do dneška. I dnes je možné řešit všechno, co nám nefunguje, nevoní, nedává smysl. I dnes se můžeme pustit do obnovy, do smíření do uvedení záležitostí do souladu. Nutno podotknout, že motivy k takovýmhle činům nepřijdou jen tak samy od sebe, ale často jsou reakcí na tlaky, které přicházejí z vnějšího světa či které cítíme ve svém nitru. Prostě je víc než jen vhodné dát věci do pořádku. Protože se Pluto s Jupiterem příliš nepohnou do nedělního novu, se kterým budou v příznivém trigonu, máme tu ještě dva dny plné příležitostí!Pojďme se ještě podívat na další záležitosti. Merkur ve Štíru se znovu setká v opozici s Černou Lunou v Býku. Zatoužíme po stabilitě, budeme se zabývat sebehodnotou, povšimneme si traumat v situacích, v nichž se podceňujeme. Nebude lehké vyjednávat, nebude snadné dodržet dohody. Na druhou stranu se jimi budeme dost usilovně zabývat. Vždyť co nás ve vnějším světě lépe stabilizuje než svazky a vztahy s lidmi a nepsané smlouvy a pravidla. To, že na ně budeme citliví, to, že budeme hledat spravedlnost a dožadovat se jí, to bude patřit k věci.Dnešek tak strávíme poměřováním, vyvažováním, posuzováním. A také společenskými kontakty, řadu záležitostí bude potřeba probrat i uvést na pravou míru. Dneska nejlépe uvidíme a zažijeme, jak nás bere svět a jak my si ceníme lidí, situací, procesů kolem sebe.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.