ASTROLOGŮV PÁTEK 17.7. Letní setrvačnost

17.07.2020

Léto je v plném proudu. Slunce v poslední dekádě znamení Raka vytváří mnoho příležitostí k poznání sebe sama i toho, jak reagujeme tam uvnitř sebe na situace z okolí. Zjišťujeme ale také, že hodně věcí děláme ze zvyku a nepřemýšlíme nad nimi, nejsme dost přítomné a bdělí. To je třeba napravit, jinak se dnes mohou projevit z takové disharmonie pramenící chyby.

Předchozí dny s opozicí Slunce a Pluta s Jupiterem byly silné. Nejspíš jsme porozuměli, kudy vedou hranie, pochopili, kde se cit přetahuje s rozumem. Pohráli jsme si i s tématem víry a důvěry. Obého je aktuálně třeba.

Tak jak bude Slunce dobíhat Rakem ke konci znamení, bude se dostávat do opozice se Saturnem. Zdá se, že je nyní třeba se připravit na důležité kroky, které potřebujeme udělat a jež jsme si ještě úplně nevyjasnili.

Dnešní Luna bude v Blížencích a v kvadratuře s Neptunem v Rybách. Nebude úplně jednoduché rozpoznat detaily. A přece na nich dnes bude záviset život. Bude na nás, abychom dokázali sjednotit to, co říkáme a to, v co věříme. Dlouhodobě nelze lhát, nalhávat si, zakrývat oči před skutečností. Přichází doba, ve které nejasnosti a nevyjasněný postup významně omezují další životní posun.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.