ASTROLOGŮV PÁTEK 18.9. Odloženo k prošetření

18.09.2020

Nejdou věci dopředu, jak by měly? Neděje se nic podle logiky věcí a posloupnosti vývoje? Je odpovědí na cestu dopředu krok na stranu nebo vzad? Na vině je retro Mars, který se v Beranu dostává pomalu do kvadratury se saturnem v Kozorohu. Většinou pozorujeme, že se nám takto zastavují rozběhlá témata. Něco, co začalo už dávno a také něco, co je pro nás důležité.Ony kroky stranou či zpoždění neznamenají konec, jen oddálení. My víme i do kdy, zhruba do poloviny listopadu s tím, že důkladná prověrka přijde v polovině října. Tehdy se Mars bude smýkat kvadráty s kozorožími planetami a nadto bude v nepříjemném kvadrátu se Sluncem.Pojďme ale k dnešku. Za sebou máme nov v Panně. Celkem analytický okamžik, ve kterém byla možnost jasně a konkrétně nahlédnout, jak se věci mají. Panika rozhodně není na místě. Nemyslím tím jen téma kolem toho otravného viru. Nyní je třeba uvědomit si širší souvislosti našeho světa. Nedívat se jen na izolované projevy a konkrétní fakta. Je vhodné se i oprostit pokud možno od subjektivních náhledů. Doporučuje se najít si něco hodně silného a pevného a toho se přidržet. Pevně. Protože máme za úkol si říct, co bude dál. Pomalu si definovat široce, co chceme a jak k tomu půjdeme. A znova opakuji, je třeba přestat se bát. Tím, že vytrhujeme některá fakta k přirozeného kontextu běhu věcí, dostává se jim tak nepatřičné důležitosti. A my bychom se měli rozhodovat s jasnou hlavou a horkým srdcem.Vahovský Merkur přináší do našeho světa konflikty, není příznivě postaven k planetám aktuálně v Kozorohu. Ty jsou příliš pomalé na to, aby se měnily vnější podmínky a okolnosti, ve kt. se pohybujeme. Merkur sám je slabý a navíc zpomaluje. Musíme se tedy prokousat i tím, co jindy zvládneme druhý den. Neplatí už, že jeden den přijde konflikt a druhý se dostaví jasné ráno a řešení. čeká nás teď řada dnů, ve kt. se budeme budit do stejných podmínek, stejného nastavení. I to počasí plus mínus bude stejné, pomalu nekončící léto ... Je jen na nás a vlastní iniciativě a vynalézavosti, co se svým světem uděláme. Nezkoušejme to, co dva krát nevyšlo, hledejme nové cesty, přístupy a postupy. Postupně se budou otevírat možnosti, jak jít dál.
------------
Pro zájemce o výuku astrologie - od prvního říjnového víkendu se otevírají jako tradičně nové kurzy (Praha, Brno, Bratislava, virtuální): více informací na: ondrej.habr.astrolog@gmail.com

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.