ASTROLOGŮV PÁTEK 23.10. Slunce vstupuje do Štíra a opravdovost do života

23.10.2020

Jednou za rok prožijeme zvláštní období. Během něj se události dějí tak jako jindy, ale vnímáme je silněji a osudověji. V tom čase jsme zachmuřenější a uzavřenější. princip Štíra nás vede do nitra, do hloubky, k poznání sebe sema, k porozuměním mechanizmům, které nás ovlivňují. Čas Štíra není jen obdobím sebezpytné analýzy, ale i příležitostí pro opravy. Pokud nás ovšem vyprodukované emoce a strachy zcela nezachvátí. Ano, v řadě momentů se dostaneme až na dno křivky. Ale snad právě proto, abychom se mohli zvednout. Letos bude doba se Sluncem ve Štíru charakteristická i opozicí vůči Lilit a Uranu v Býku. Víc bude převládat ta opravná a sebeopravná složka aktivit. Půjde to pěkně ráz na ráz. často jsme zoufale volali po změnách a lomili rukama v momentech dlouhodobé stagnace. Ačkoli je Mars v Beranu velmi slabý a v řadě případů se do Vánoc nestane nic důležitého, takový Merkur ve Štíru je docela aktivní. Merkurické činnosti pravda nehýbou světem, ale jsou o přemýšlení (mysleme jinak), o komunikaci (podívejme se na to, jak a s kým mluvíme) a koneckonců o cestách (uvědomme si, které cesty volíme, jak některé záležitosti, které cítíme jako ožehavé, obcházíme). Mnohokrát jsme chtěli, aby se něco změnilo, nyní je slušná možnost k tomu, aby se tak dělo. Jen dát procesům průběh.Štíří Slunce bude v sextilu k planetám v Kozorohu, k Saturnu, Jupiteru a Plutu. Zejména ve druhé polovině období tak budou zrychlovat procesy, které se nám běžně dějí. Dá se říci, že nalezneme soulad, když ne zalíbení v hloubce a vážnosti situací. Jsou tu tak dvě varianty, v té první se odpojíme od nosného tématu a na jeho pozadí si začneme řešit vlastní urgentní (nebo i dlohodobě neřešené) problémy. Ve druhé vezmeme obecné problémy za vlastní a pokusíme se svůj život uvést do souladu s celospolečenskými procesy a něco z toho získat, vytěžit.A dnešek? Večer bude uvolněnější, Luna se dostane do Vodnáře a nějak zařídíme to, že nám nebudou tolik vadit různá omezení, kt. jsme si dali nebo kt. považujeme za nutná.Trigon Venuše - Saturn přinese nějaké jistoty. V kombinaci s potřebou vyřešit své dosud nejasné postavení (ukazoval na ně končící kvadrát Marse a Jupiteru) a pod vlivem vodnářeké Luny se pokusíme dnes a zítra také o nemožné, o nejisté. Dáme šanci něčemu zajímavému a přednost možnosti před skutečností.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.