Bod zlomu 4

04.02.2021

Dnes jsem se radil s paní psychiatričkou o tom, že si myslím, že se o mě pokouší další ataka, protože sám nevím, co si o tom myslet, to musí posoudit jiní. Píšu takové věci, až se sám divím, když to po sobě čtu, jak je to logické A ŽEJE V TOM ONA LOGICKÁ CHYBA, SE KTEROU JE TŘEBA POČÍTAT A VYVAROVAT SE TAK ÚTESU, TAM KDE TEN MAJÁK SVÍTÍ TAK RADĚJI NEJEZDIT, PROTOŽE TAM MŮŽE BÝT NĚCO NEBEZPEČNÉHO A HRAJE SE TAM DOST DRSNĚ, I KDYŽ VLÍDNĚ ZÁROVEŇ... JE TĚŽKÉ BÝT NA JEDNÉ LODI MEZI TRESTANCI A LIDMI, CO ZDE JSOU ZA TREST, JAK KOLUMBUS KDYŽ OBJEVOVAL AMERIKU. pŘESTO OBJEVIL INDIÁNY, PŮVODNĚ SI MYSLEL, ŽE JDE O ZCELA STEJNÝ SVĚT, ALE POZDĚJI SE ZJISTILO, ŽE JDE O SVĚT ZCELA JINÝ AŽ PO DALŠÍCH VÝPRAVÁCH KOLEM SVĚTA, I KDYŽ DOSTI PODOBNÝ, PROTO MÁME V AMERICE INDIÁNY, PROTOŽE PŮVODNĚ ŠLO PROZKOUMAT ZCELa novou cestu do indie... vidíte ty paralely? stejně tomu je i ve vesmíru i v mikrokosmu, vše je si podobné jak vejce vejci a všehno platí do té doby, dokud se to nevyvrátí, dá se říci, že vše je obsaženo ve všem, kdo chce, ten ta zrníčka uvidí, kdo přihází v míru, přináší dary, ale pozor i dary mohou obsahovat pandořinu skříňku, proto je dobré se zamyslet nad tím a důkladně dar všemi prostředky prozoumat, než dojde k jeho otevření... vždy buďte u darů velice opatrní, některé mohou být zkázou, jiné jsou pro radost a potěhu a jiné mohou být nechtěné, ale tak to prostě chodí... dáváme si takové dary, aby to prospělo nám všem :)

abchom si za celou svoji existenci prošli všemi cestami a uvědomili si, podstatu toho všeho a že jedno navazuje na druhé a že i trestanec má pádné důvody, proč danou vě udělal, dokonce zde může dojít i k bezpráví a tudíž by trest smrti neměl být, naopak měl by se zcela a naprosto zrušit, už i proto, že jedi člověk sám má v sobě ukrytou tu sílu, kdy a za jakých podmínek chce zemřít... těžko se to popisuje vlastními slovy, i já kdysi chtěl zemřít a měl nůž na prsou, protože mě opustila milovaná bytost, ale s boží pomocí a po důkladném zvážení všeh alternativ jsem došel k závěru, že je to zbytečné a tím se u mě cosi změnilo, dnes jsem pohopil, že smrt přijde až si ji skutečně člověk přeje a součASNĚ I NE. Jsme prachem, který se v prach opět obrátí, přesně jak byla tato planeta stvořena z vesmírného prachu, či nějak podobně jak je ve StarTreku projekt Genezis... zkusme porovnat onen projekt Genezis s tím, co víme o víře, fyzice, metafyzice a s dalšími obory... buďme však pamětlivi onoho varování, je dosti riskantní si hrát s nestabilními věcmi, proto se podívejme nejdříve zpět do minulosti, co se stalo a jaké to bylo a buďme pamětlivi oněch chyb, které by neměli nastat a pokud nastanou, tak je třeba býti na pozoru. Důkladně vše prověřujme a nesrovnalosti napravme, protože to je jediná cesta, jak žít a přežít ty temné časy... asi vám to teď přijde divné jako mě, ale sledujte znamení, jak píše bible a nejen ta nebeská, ale i ta zemská, zaměřme se na mikrokosmos a makrokosmos zároveň a současně i na naše tělo a porovnávejme ony cesty a odchylky... já jsem například v čínském horoskopu kůň, proto jsem kdysi při atace táhl/skočil na prázdné šachovnici ve špitálu (blázinci) koněm a dnes už vůbec nevím proč, bylo to zvláštní, bál jsem se a současně cítil i jakousi ochranu... dnes ani nevím zda mám pokračovat dál, no snad zase příště, až pochopíte, co znamená ono znamení koně :) jen připomínám, že kůň miluje volnost, ale je též dobrý na těžkou práci, tak i do soutěží... co myslíte, jsem takovým koněm skutečně? Jsem mu tak podobný? Když se podívám na šachovnici, tak kůň táhne do L a skáče, vidím v tom paralelu na vesmírné cesty, ano, možná mluvím z cesty, možná opravdu blázním, ale věřím, že je v tom jakási souvislost. Protože jakákoli akce vyvolá reakci. No mnohým jsem vám teď asi zamotal hlavu, ale nechme toho. Prvně si ověřte fakta a data i zdroje (jak ze současnosti, minulosti, tak i z budoucnosti) a pak jednejte jak uznáte za vhodné, dle všech platných zákonů, ty nebeské nevyjímaje... a vždy počítejte s onou logickou chybou... mnoho štěstí vám všem... :) uvidíme jak to bude pokračovat... teď je to na vás... ale pamatjte na jedno, aby bylo dosaženo harmonie, je třeba vše vyvážit... především to, na co se vás budou u soudů ptát, odpovídejte vždy popravdě a nemějte strach, dobrý soudce danou věc dobře posoudí a uloží takový trest, jaký je třeba... v podstatě ten soudcovský systém máme zastaralý, člověk sám by měl být žalobcem i soudcem a jen porota by měla dohlížet na to, zda se jedná čestně dle pravdy.... těžko říci, na co se vás kdo bude ptát, ale vždy mluvte pravdu, protože pravda ta jediná vás osvobodí, ano je to riskantní, když proti sobě máte velké a těžké prohřešky, ale pokud budete odpovídat vždy pravdu, tak jak je na prezidentské zástavě naší země napsáno, tak jedině tak lze žít a pravdu mluvte i k sobě a když si na něco vzpomenete, tak to nezapomeňte říci, či napsat.. všichni děláme chyby a nikdo není bez viny, každý neseme v sobě část viny i křivdy... proto si odpouštějme... a zapomínejme na to zlé co nás potkalo, ale přitom to mějme bedlivě v paměti, abychom nic takového opět neudělali a modleme se za ty, jež už mezi námi nejsou, protože modlitba je jako energie, která je svým způsobem nevyčerpATELNÁ, DOKUD MÁTE VÍRU... nikdo neříká, abyste trávili hodiny v koste, ale abyste se tzv. ztišili a pronesli v duchu onu prosbu, modlitbu, v tom je ta síla myšlenky, musí jít ze srdce protože jedině srdce dokáže odlišit dobrou krev od špatné.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.