Božskost v nás

11.07.2020

"Naší největší obavou není to, že bychom byli neschopní. Nejvíce se bojíme toho, že bychom měli neomezenou moc. Většinou v nás probouzí strach naše světlo, ne naše temnota.
Ptáme se: Kdo jsem, že mám být tak znamenitý?
Ale kdo jsi ty, že takový nejsi? Jsi dítko boží.
Světu nepomůže , když se budeš ponižovat . Ponižovat se jen proto, aby se ostatní kolem vás necítili nejistí, nemá v sobě nic inspirujícího.
Narodili jsme se, abychom manifestovali vznešenost Boha, který je v nás.
Není jen v některých z nás , ale v každém jednotlivci.
Necháme-li naše světlo svítit, dáváme tím podvědomě ostatním svolení,aby udělali totéž.
Zbavíme-li se našeho strachu, osvobodí naše přítomnost automaticky i ostatní."
Nelson Mandela

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.