Božský kruh

10.08.2020

Když se podívám na jakoukoli část božského kruhu je to přímka
(autor neznámý)