Byt – pokoje a jejich vybavení

27.12.2020

O bytech ve snu jsem se již zmiňoval v souvislosti s panelovými byty, a proto se teď podíváme na jednotlivé pokoje v bytech a na některé specifické zařízení domácností. Pokoje můžeme rozdělit na kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj a pracovnu, případně ještě tělocvičnu a spižírnu, která sice spadá do kuchyně, ale může být umístěna i mimo ni, a proto má svá zvláštní specifika.

Kuchyň ve snu

Kuchyň je pro každý byt typická, je to místnost, v níž "vaříme" své nápady a proto je velmi podobná jakési fabrice, o niž jsem se již zmínil v souvislosti s domy. Dost často v ní používáme hrnce, které zobrazují jakýsi nástin toho, co chceme uvařit. Dále pak používáme různé druhy naběraček pro nabrání nápadů a také kvedlačky a vařečky na promíchání, či prohnětení dané věci, aby se vše správně spojilo. Jídelní stůl s talíři a příborem pak zobrazuje to, jak danou věc (nápad) konzumujeme a jak nám "chutná" určuje to, jak dobře, či špatně jsme vařili. Pokud se tedy v jídle odbudem, tak se stejným stylem odbýváme i v životě, takže se z toho dá vyčíst, že nám něco schází. Proto je lépe naučit se vařit pořádně a neodbývat se, protože se toto odbývání může objevit i ve snu, což je vždy špatné znamení. Pokud jsme však zvyklí jíst střídmě, či málo, tak je to jen běžná rutina, která nemá ve snu význam. Vždy je třeba ve snu hledat odlišnosti a nesrozumitelnosti, protože ty jsou určující pro následující den, týden, rok, či náš další život.

Obývací pokoj ve snu

Je to pokoj, kde máme trocha klidu, takže jakási odpočívárna naší mysli, kterou nám sen takto zobrazuje. To, jak je obývací pokoj ve snu vybaven určuje, jak dobře a kvalitně dokážeme odpočívat, či jak se dokážeme odreagovat v běžném životě... Většinou tu najdeme nějaké křeslo, konferenční stolek na čaj, či kávu (viz. pití čaje) a nějakou tu elektroniku. Co se elektroniky týče, tak to jsou různá rádia, či hi-fi věže a TV, o kterých si teď povíme něco bližšího. Rádiové vysílání se dá vyložit několika možnými způsoby. Je to vlastně hlas z "éteru", tedy něco jako intuice, náhoda, či jiné podobné pobídky v našem životě. Tento hlas tedy můžeme považovat za nějaký všeobecný názor na něco, případně nevyslovené, ale přesto vnímané myšlenky většiny lidí, či jejich jednání. Důležitou roli tu hraje srozumitelný text zprávy, která je vysílána a také to, zda ji posloucháme záměrně, nebo zda jen jako kulisu při práci. Potom takovou zprávu můžeme vyložit jako náhodnou. Totéž se týká písniček a různých hudebních pořadů. O televizi ve snu se dá říci v podstatě totéž, co o rádiu, avšak v poslední době, kdy nám televize říká, co máme dělat, co nakupovat, nám řídí život, tak jako události, se kterými sami nemůžeme moc pohnout, ale to je jen náš vlastní blok. Někdy je to k lepšímu, ale ve většině případů je to spíše k horšímu, zvláště pak tehdy, když nám předkládá lživé zpravodajství (klepy a drby), které se zakládá na pravdě jen z části, či jsou některé části záměrně vypuštěny. Může se tedy jednat o velký podvod, který málokdo prohlédne a nejen to. Proto záleží na vás samotných, zda TV vnímáte jako modlu, která říká vždy pravdu, nebo jako zdroj informací, které si však vždy musíte ještě ověřit z jiného zdroje. Takže TV ve snu může být jak zdroj užitečných informací, ale také drbů a klepů. Vše záleží jen na vás. Hi-fi věže (především nahrávky na kazetách, CD a DVD) ve snu jsou oproti tomu jen opravdovým zdrojem toho, co chceme, tedy buď odreagováním, studiem, nebo zdrojem užitečných informací, které si sami můžeme roztřídit podle vlastní potřeby. Obývací pokoj je také někdy využívána jako pracovna viz níže.

Pracovna ve snu

Pracovna zobrazuje to samé, co továrna, nebo kuchyň, ale s tím rozdílem, že zde děláme skutečně důležitou práci (přemýšlíme a vytváříme hodnoty), která nesnese odkladu, a která je důležitá i pro naši stávající rodinu. Současně s tím bývá pracovna i místem odpočinku, kdy se utíkáme ke svým koníčkům před okolím. V závislosti na tom, co z toho to je, je buď výklad kladný nebo záporný, ale nemusí tomu tak být vždy. Zvláště pak tehdy, pokud je v obojím soulad a je obojí v harmonii a to nejen s námi samotnými, ale i s naším okolím. Knihovna ve snu, která je většinou součástí pracovny, zobrazuje vše, co si pamatujeme, ale i to, co se můžeme naučit, když se na danou věc podíváme z jiného úhlu.

Ložnice ve snu

Ne každá ložnice ve snu je dobře a účelně vybavena, z 90% se ložnice slučuje s pracovnou, takže to vypovídá o tom, že si "taháme" práci domů a v době, kdy máme mít klid se páráme s věcmi, které mohou počkat do dalšího dne. Po ránu jsme pak většinou jak přejeti válcem, což je právě to nedostatečné odpočinutí, protože náš mozek stále přemýšlí nad tím, co nás tíží... Proto je třeba naučit se na noc "vypnout". Vypnout můžeme poslechem příjemné pohodové muziky, nebo čtením nějaké literatury před spaním, což nás odpoutá od starostí všedního dne a budeme mít příjemné a klidné sny. Jinak je ložnice místem, kam chodíme spát, kde mozek vypne a nechá vše na náhodě. Z jejího vybavení je hned patrné, co vám chybí, a co naopak přebývá , kde to ve svém životě přeháníte, takže pozor na to při výkladech, každý detail může mít zásadní význam a může zcela změnit výsledný výklad snu.

Dětský pokoj ve snu

Dětský pokoj je takové naše malé hřiště, kde se rodí naše představy a plány do budoucna. Ve většině případů si totiž v životě realizujeme svoje dětské představy až s našimi dětmi, na kterých si vynahrazujeme svoje "ztracené" dětství. Proto je dobré, pokud tento dětský pokoj, pokud už máme děti je zaplněn jimi, v opačném případě to ukazuje na nedostatek dětského myšlení a tvořivosti.

Tělocvična ve snu

Dalším způsobem jak se odreagovat může být také tělocvična, tedy pokud máme sedavé zaměstnání, v opačném případě je to spíš zbytečné týrání těla, které je nevhodné. Člověk se má odreagovat fyzickou dřinou, když v práci hodně přemýšlí a opačně si zarelaxovat v obýváku u hudby, nebo někde v přírodě poslouchat potůček, pokud dělá těžkou práci. Příroda je vždy lepší než tělocvična, ale když už není zbytí, tak alespoň tak.

Spižírna ve snu

Špajz u kuychyně nebo-li spižírna je to samé, co sklad (viz hospodářské budovy), ale s tím rozdílem, že se jedná o příruční sklad, tedy o aktuálně udělané zásoby, které jsou používány průběžně a průběžně se doplňují. Je to něco jako krátkodobá paměť.

Půda ve snu

Půda je oproti spižírně spíše jako dlouhodobá paměť a také to tak na ní většinou vypadá... je plná nepotřebných krámů a "starožitností" (pro nás starých avšak cenných zážitků) a v neposlední řadě taky prachu, který zobrazuje jak moc si přikreslujeme tyto zážitky nebo jak moc necháváme ladem informace, které jsme v průběhu let nabyli. Takže je třeba také jednou za čas i tyto informace oprášit a vyleštit, tím se lépe uchovají pro příští použití. Proto je místo půdy lépe používat vestavěný sklad, který bude pravidelně udržovaný, tedy vždy každou činnost kterou děláme se budeme snažit dělat co možná nejlépe a nejprecizněji, abychom si zvykli na správné držení těla, přesné pohyby při práci a pravidelnou očistu mysli.

Prach

zanedbaný dům, zaprášený souvisí s pořádkem nejen v hlavě (půda), ale i v životě.... základy zobrazují naše základy, sklepení pak vrozené vlastnosti, patra výchovu a život... pokud tam není světlo od oken, tak jsem v sobě silně uzavření, pokud tam chybí světlo jako takové a je ponuro, tak to naznačuje na život plný temnoty a strastí... tam kde není světlo jsou většinou nečisté myšlenky, reakce... vrstva prachu zde zobrazuje, jak často, či málo nebylo dané používáno, že zapomínáme na něco, co je dobré udržovat v čistotě... (na výši)... že je to už dávno zapomenuté, či že se k tomu neradi vracíme... různé pavučiny, havěť v domě pak zobrazují parazity, co si pochutnávají na našem životě... může se to týkat jak sebevědomí, tak i výčitek, stavů deprese a tak.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.