Cesty

29.01.2021

Den, kdy se dvě cesty spojí v jednu je slavným dnem a měl by být zaznamenán pro příští časy.

(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.