Čísla

13.11.2020

Arabské číslice

Nula ve snu představuje celek, je alfou i omegou zároveň, je počátkem a koncem všeho, představuje jednotu, celou Pravdu, pochopení vesnírných principů, má v sobě jak to dobré tak to špatné. Pokud souvisí se vztahem, tak představuje harmonii.

Jednička ve snu představuje jedince, naše vyšší "Já" (SuperEgo), vesmír. Je základem všeho. Jednička ve snu je tedy nejen základem všeho, ale i ochráncem sebe sama (pud sebezáchovy) a vlastním bytím (já jsem).

Dvojka ve snu je dítětem dvou jedniček, kopírují se v ní vlastnosti dvou jedinců, je výsledným ideálem z jedniček. Představuje též klikatou cestu za Pravdou.

Trojka ve snu je číslem rozpínavosti a zároveň mystiky, jelikož zobrazuje svatou trojici = tělo + mysl + duch. Zobrazuje, jak jsou v harmonii a jak se nám bude v příštích dnech dařit.

Čtyřka ve snu zobrazuje naše jednání a obrácení jiným směrem, je to něco jako "kopanec", který nám uštědřila karma.

Pětka ve snu zobrazuje jinou dimenzi vnímání. Je to něco, jako když je člověk nad věcí a vidí všemožné spojitosti. Je to doba, kdy mu docvakne vše, kdy se spojí materiální a duchovní rovina.

Šestka ve snu je číslem lásky a zrodu něčeho nového.

Sedmička ve snu je především číslem zlomu, kdy se naše duše dostane na jinou cestu, do jiného rozměru. Tedy, že pochopíme předchozí, díky tomu, že vidíme věci příští, ale jen tehdy pokud se jimi budeme zabývat hlouběji. Nicméně lze také konstatovat, že naše dosavadní jednání, či život se pomněrně dosti zhorší, ale toto je jen zkouška našeho odhodlání. Toto je však jen zkouška našeho odhodlání a to, že se díky tomu dostaneme do bahna, či na okraj společnosti, tak pochopíme i principy, které jsme do té doby neviděli, či je přehlíželi. Někdy to vypadá tedy tak, že když už si myslíme, že se nám začíná konečně dařit, tak nám osud hodí klacek pod nohy. Je pravdou, že ne každý se po takovéto porážce dokáže zvednout, ale i o tom to je. Právě tato dočasná porážka nás totiž dokáže "přetavit" ve velmi kvalitní kov. Někdy to trvá krátce jindy si myslíme, že je to nekonečné, ale to je jen díky tomu, že jsme nepochopili smysl toho všeho. Jakmile totiž toto pochopíme, tak se naše cesta bude ubírat jiným směrem - lepším. Už to nebude jeko na houpačce, už budeme stále stoupat jen vzhůru. Sedmička ve snu je tedy o testu souladu mezi naším tělem a duší. Prověřuje totiž to, zda jsme připraveni na další cestu, která nás čeká. Sedmička je též číslem posvátným. Můžeme díky ní vidět budoucnost. Je i šťastným číslem, proto je dobré si i vsadit, třeba něco vyhrajete (jde tu o výhru ne o počet peněz z ní získaných).

Osmička ve snu je číslem karmy. Vše, co bylo, tak se zrcadlí a opakuje znova a znova jen v jiném kabátě, dokud to nepochopíme, či nezačneme jednat jinak, líp.

Devítka ve snu je číslem konce, ale také dovršení našich plánů, myšlenka dozrála svého vrcholu a může se přejít zase k jiné, lepší, nebo se může daný plán konečně realizovat.

Kristovy roky ve snu míti zobrazují období, kdy se prokáže, zda dokážeme spojit to, co jsme věděli jako děti s tím co víme jako dospělí. Je to tedy o dvou rozdílných dimemzích vnímání. Zároveň je to něco jako maturita na duchovním poli. Pokud jsme se v životě věnovali hledáním Pravdy, tak právě v těchto letech (32-33) dostaneme odpověď na své otázky. A byť jsou tyto otázky už staré nějaké to desetiletí, tak na ně vždy dostaneme odpověď a vzpomeneme si na ně v dané situaci. Je to také hodně o pokoře a o stavu naší mysli, že svými myšlenkami můžeme dokázat mnohé. Dokážeme myšlenky proměnit v čin, žádná myšlenka není nereálná, pokud v ní hluboce věříme. Je to i o pochopení následujících věcí:

"požádej a dostaneš..."
když opravdu upřímně budeme žádat (ale nejen pro svoji potřebu), tak skutečně budeme pocteni tím, že to dostaneme

"řekni a stane se..."
každé slovo, věta, myšlenka, je jako éterická mantra, která zhmotňuje naše představy a dává jim tvar a čím více těchto "manter" vyslovíme, tím reálněji se bude zhmotňovat to, co říkáme, jak to dobré, tak to špatné... jistě znáte rčení, že opakovaná lež se stává pravdou, je to jedno z negativních úskalí této "magie"...

"dej a bude ti dáno..."
vše, co dáme, či obětujeme pro druhé, aniž za to budeme cokoli chtít, tak se nám vždy vrátí... sice ne hned (v závislosti, jak moc porozumíme karmě), ale za nějakou dobu ano... mimochodem, platí to i pro myšlenky... proto vždy jednete tak, jak chcete, aby jiní jednali s vámi... jsou sice výjimky, které vás můžou porazit na kolena, ale to jsou jen dočasné zkoušky našeho odhodlání a naší víry... (nemám na mysli křesťanskou, ale víru ve smyslu věřit v něco)

"jděte a konejte to samé, co já..."
vše je možné a vše co udělal Ježíš můžete udělat taky!!! Stačí si jen připustit to, že to samé dokážete... vše je jen v nás a v našich "blocích" (našich překážkách), které jsme si sami postavili před sebe (i o ty myšlenkové).

"Ne já, ale tvá víra tě uzdravila" - je to o tom, že my máme moc uzdravit sebe sama, svoji tělo pomocí mysli, jelikož když je mysl čřistá, tak tělo se automaticky přizpůsobí a bude následovat mysl.

Všechno tohle je základem metafyziky (vesmírné magie), či jak to mám nazvat... Mnozí z věřících říkají, že je Bůh zkouší a o čem že to vlastně mluví? O tom, že sami sebe zkoušejí, sami si před sebe kladou zbytečné překážky... tedy přesněji řečeno, jejich vlastní "Já" je zkouší, zda už jsou připraveni na poznání PRAVDY, že toto dělat nemusejí, že to lze dělat daleko jednoduše... vše je totiž jen v nás samých, jak sami sobě a především svému podvědomí (SuperEgu, Bohu, "Já" atd. nedejte se mýlit názvoslovím jde o tu jednu a samou věc) důvěřujeme... a co jsme ochotni pro sebe, své blízké a především pro své nepřátele udělat, aneb nic není zadarmo... vždy zde platí zákon karmy, tedy akce a reakce... vše se vrací a opakuje tak dlouho, než to dojde k dokonalosti... pak se "přejde" zas na něco jiného, jiný druh "učiva" a nové "zkoušky"...

číslo "pí" - není to jen obyčejné číslo... je to postup, jak dosáhnout "cíle", ale tím cílem není dlouhý život... cílem je existovat!!! Jakmile pochopíte Bibli a význam slova BIBLE, tak se vám pak otevřou i další možnosti jako je tato: Kdysi jsme začali jako trojice (tělo, duše a duch) a dál jsme pokračovali již podle předem přesně vymezeného plánu "pí" (3,1415926535...). Jenže my teď nevíme, kde se právě v této kombinaci čísel nacházíme. Víme však, že když "půjdeme" v duchu tohoto čísla, tak budeme růst a nezanikneme...

Je tedy třeba uvědomit si svoji trialitu(3), aby jsme si uvědomili sebe sama jako celek(1), tím se dostáváme do čtvrté dimenze vnímání(4), že vše je prostorové a já=my (1), díky tomu jsme získali další dimenzi pohledu(5), že zánik(9) něčeho/někoho může být i naším zánikem, jelikož žijeme v několika tělech zároveň, jde tedy jen o jiný úhel pohledu(2), což vede k vzájemné lásce(6) a opět k širšímu vnímání (5) našeho "Já"(3), což dál rozšiřuje vnímání(5) atd.

V neposlední řadě, si je zkuste vsadit, třeba vyjdou a vyhrajete...

Nicméně čísla nemusí zobrazovat jen to, co je tu napsáno, můžou se vztahovat k situacím i datumu, jež se odehraje za X dní, týdnů, let.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.