Člověče, kam kráčíš?

30.08.2020

Když už jsme u té cetsy...

Každý, koho potkáte vám má co říct, když budete pozorně naslouchat... Každá bytost má v sobě božský potenciál a ten se před vámi otvírá, když spolu komunikujete. Je to jako nahlížet do tajemných vod. Tyto vody jsou pro mnohé dosti hluboké a tajuplné, či černé, avšak, tam, kde je světlo, tak tam temnota nemá moc...

Když půjdete ve světle této cesty jediné Pravdy, tak na ní potkáte mnoho zajímavých lidí, které budete tím svým vlastním světlem přitahovat... Vaše aura se napojí na auru druhého a může vzniknout souznění duší. Do svého života si tak přitáhnete lidi, kteří vědí zas o něco více, či méně než vy. Musíme si uvědomit, že na jedné straně jsme věčnými žáky a na druhé straně zase učiteli pro méně duchovně založené než jsme my. Proto vždy važte svá slova. Slova jsou totiž jako meče, dokáží rozpůlit člověka ve dví, ale také dokáží rozseknout daný zádrhel.

Uzavřít se do sebe a sledovat vlastní myšlenky vám pomůže k jejich identifikaci a k tomu, jak na tom vlastně jste, ale bez kontaktu s okolím nebudete připraveni na to, co vás ve světě čeká, je tedy nutné chodit mezi lidi a komunikovat, ale nejen to. Také je třeba naslouchat, aby jsme se toho hodně dozvěděli a neunikly nám spojitosti...

Cesta jako taková může vypadat různě, avšak na své cestě můžete najít spoustu zajímavostí a náhod, které vám vstoupí do cesty... Když se například budete dívat v lese na mravence, tak uvidíte, s jakou pílí a námahou pracují pro kolektiv, každý má svoji činnost, jeden je průzkumník, jiný dělník, jiný strážce atd. Takže i v našem světě můžete být někým takovým jako oni mravenci. Zeptejte se sami sebe, co jste a pokud jím jste jste v tom opravdu dobří nebo vám něco schází k dokonalosti? Pokud ano, tak hledejte způsob, jak se zlepšit. Vždy existuje cesta, jak se ještě líp dopracovat k tomu, po čem toužíme.

Být ve světě sám sebou je to nejlepší, co můžete udělat. Je zbytečné se přetvařovat a dělat věci násilně, protože to po čase okolí pozná a vyvrhne vás. Je to vidět na činech... "Po ovoci poznáte je."

Celá naše duševní pouť je vlastně jen takový kolotoč neutuchajících náhod a setkání. Stále se opakují tytéž situace, dokud je nezvládneme a jakmile je zvládneme, tak se to zas obrací a my jsme učiteli a učíme jiné jak na tyto situace. To nám dává prostor k přemýšlení o těchto situacích, protože NEBÝT ŽÁKŮ, NENÍ UČITELE. Proto berte každého za učitele, který vám má něco připomenout, poradit vám, ukázat tu cestu a její úskalí.

Pokud potkáte nějakého mistra, tak se ho zeptejte, čím je. Pokud vám odpoví, že už ví všechno, tak od něj jděte raději dál a počkejte na toho, kdo o sobě bude tvrdit, že je žákem, jelikož žák má vždy bystřejší myšlení než mistr, dělá sice chyby, ale jimi se neustále učí, zdokonaluje se. Není tedy jako onen "mistr", co už stagnuje a přichází tak o celý svět... zakrní. Proto nezakrňte ve svém hledání Pravdy...

"Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí." Je to velice pěkně řečeno, jelikož když poznáme tu božskou podstatu v nás, tak budeme odproštěni od všeho, bude se nám žít jako v ráji... Budeme přitahovat jen Světlo a sami budeme Světlem pro ostatní. To poznání v nás udělá takovou změnu, že i v těžkých chvílích se budeme cítit šťastní.Člověk musí být tak trochu blázen, aby tohleto celé pochopil. Ale kolik je na světě bláznů, co se honí jen za přeludy, majetkem a jinými pomíjivými věcmi. Jediné, co je trvalé jsou myšlenky a zkušenosti, které vám nikdo nemůže vzít, proto uchovávejte své poklady v nebi, tam je nesežerou krysy a nerozežerou červi...

Co je tím myšleno?

Že skutečný poklad se nedá uchopit a je jen v nás, v tom jací jsme, jak reagujeme na své okolí atd. zkrátka poklad je vlastněto, co jsme se za život naučili, co jsme poznali, to nám nikdo už nevezme. Vědění a moudrost, to je ten poklad. Vím, v dnešním světě nemá moc valnou cenu, ale je to to jediné, co vám nikdo nikdy nemůže upřít, jen vy sami jste schopni se tohoto zbavit a to tak, že místo jedné staré myšlenky, kterou se po celý život řídíte, nahradíte ji novou lepší, dokonalejší.

To, co tu píšu, je všechno v Bibli. Když ji budete číst pozorně, tak zjistíte, že je tam i spousta lží a nepravd, či protichůdných věcí, ale přesto se z toho dá vytáhnout mnohé, je to dobrá učebnice života...

p.s. nechte se vést srdcem a intuicí, ty vám vždy ukážou správnou cestu ;-)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.