Další přesunuté texty

25.07.2020

U Krtečka nově v Metafyzice naleznete tyto sekce:
Regenerace buněk, Barevná terapie, Výklad z kávy

a když se to Krtečkovi podaří tak ještě dneska přibude celá jedna speciální sekce a to:
Karel Keslly Photography - portfolio oceněných fotografií, které už byly na výstavách po celém světě, ale přibudou tam i zcela nové a též zajímavé fotografie. Jako například polární záře nad Brnem!!!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.