Dancer Prostor - plantážník

19.07.2020

Dotaz na výklad snu:

Dobrý večer. Co může znamenat můj dnešní sen. Namlouval si mě mládenec jménem Dancer Prostor (zvláštní to jméno, asi to byla přezdívka, toho muže jsem v životě neviděla), zasnoubil se se mnou, ač jsem nechtěla, ale musela (nevím proč), ale přitom mi ten mládenec byl sympatický. Měla jsem s ním bydlet na jeho plantážích v Africe...víc nevím, neb mě probudil pes... Ještě tam nakonec bylo cosi ve smyslu, že si měl brát mě, když mi bylo 13 a já se na to s úlevou koukala.

Odpověď:

to zasnoubení by mohlo souviset s tím, co se ti teď děje... možná že ještě nepřišel pro tebe ten vhodný čas, třeba by sis ho vzala dobrovolně později, těžko říct, třeba tě to má upozornit na to, že by ses měla vyslovit a říci své stanovisko a ne jen to v sobě tutlat... protože když neuděláš nic, tak to za tebe provede nejspíš osud... plantáže a Afrika jsou jen důkazem jeho panství.. kde svítí slunce a je pohoda... je i nejspíš dobře zajištěn...zkus to všechno zvážit a spojit si to s reálem...

ta třináctka nemusí být špatné číslo... ve starověku představovala asi toto: kdo pochopil její sílu, získal tím i moc nad karmou... současně je to něco, co je spojeno s náhodou a osudem... převedeno na sen a do reálu, asi se tohle má stát v tvém mládí, což může být i teď za pár let... a bude to hodně osudové... 13 není nešťastné číslo, jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo, že "ten, kdo pochopí význam a to jak používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou". Symbolem 13 je kostra nebo smrt s kosou, žnoucí lidi na pažitu nově vzrostlé trávy, kde mladé tváře raší ze země a vynořují se všude kolem. 13 je číslem převratu, který nabízí nový směr vývoje. Je spojena s mocí, která, když je použita k sobeckým účelům, vyvolá zkázu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné přijmutí a přizpůsobení změně přinese s sebou klid a mír do života osoby a sníží možnost cokoliv negativního. 13 se pojí s genialitou a objevy, kdy je třeba postavit se novým výzvám a překonávat staré a již dosluhující názory. může to souviset s tvým minulým životem, pokud na to věříš, že jsi v mládí byla provdaná, tak jako se vdávala kdysi šlechta... za dob starověku... jako by jsi byla stará duše, která už pochopila jak se věci mají, a která tu má udělat nějaký převrat...

jelikož po sečtení 13 (1+3) dostaneme 4 tak to může mít i tento význam:Číslo 4 je číslem karmy a osudu, sice ne tak zatíženo, jako 8, ale přeci... Vyšší "Já" se rozhodlo pro toto číslo právě proto, že tu je jakýsi karmický závazek, který musí být vyřešen... je to číslo, které zobrazuje studenta, jež odkládal tak dlouho zkoušku, až přišlo zkouškové období a on se musí pořádně začít učit... Ač není 4 tak těžky karmicky zatížená jako 8 lze usuzovat, že se věci odehrávající se 4.,8.,13.,17.,22.,26 nebo 31. v každém měsíci jsou jaksi osudové a rozhodné právě v tomto spojení s tvým vyšším "Já"...Člověk pochopitelně nemůže obejít vibrace čísla 4 a 8 a neměl by toho ani být schopen, jelikož závazek je tak urgentní, že je třeba jej řešit... Nicméně pokud se tomu postavíme a budeme směřovat veškerá svá jednání na výše uvedené dny bude sice náš život hodně osudový, ale zato si za krátkou dobu vyřešíme veškeré svízele, co by nás potkali v celém našem životě... Pokud se tedy postavíme vibraci 4 vzpříma, tak ji můžeme i ovládnout a too tím, že přijmeme svůj osud...Vibrace 4 mohla být též zvolena, aby jsi zachránila své karmické dvojče, svého Osirise, druhou polovinu tvého skutečného "Já", aby se nestala padlým andělem, v takovém případě je vibrace 4 mocná a pomůže ti v tomto snažení... přitáhne k tobě onu osobu jako magnet... Nenech se mýlit. Tvé dvojče může být rozpolceno do několika lidí zároveň a ty je třeba sjednotit a vyřešit si s každým karmický závazek, který k nim máš. Může to tedy vypadat tak, že jedno potkáš, s druhým se rozejdeš a tak pořád dokola... Nicméně pokud budeš jednat uvážlivě a postavíš se osudu vzpříma, tak nad tebou nebude mít moc... Cesta úspěchu sice může být trnitá a plná překážek, ale pokud máš silnou vůli tak se vše povede dle toho jak má. Závazky budou vyřešeny.

Každopádně 4 i 8 jsou v jistém smyslu něco jako dva silní jedinci, kteří se perou o moc... pokud se dostaneš do takového vztahu, kdy jeden z vás má 4 nebo 8 ať už ve jméně, nebo v datu narození, tak tento vztah bude hodně o sebezapření, ať na jedné, či druhé straně... Může to být až traumatizující. Ačkoli je to tak, tak taková dvojice zde může zanechat kvalitní odkaz, ať už se to týká, hudby, nějakého objevu, či velmi nadaných dětí... je to tedy spojení na úrovni našich vyšších "Já"... posouvá to hranice vpřed, představuje to revoltu a změny, současně tato vibrace přináší neskutečné náhody do života osoby číslo 4 a 8 a jejich život je osudový, ať už se na to bude dívat kdokoli a z jakého koli úhlu.

když to vezmu kolem a kolem, tak tento rok bude dosti osudový pro všechny (2015 => 2+1+5=8) obzvláště pro výše uvedené osoby a jejich vztahy...

dost osudové může být právě následující datum 17.1.2015... (1+7+1+2+1+5=17=1+7=8)

ve smyslu, že bude možná nějaký nezapomenutelný zážitek, jak v dobrém, tak ve špatném, podle toho, jak budete naladěni a co vám osud přivede do cesty. Nicméně, pokud jste smířeni se svým osudem a jdete mu tak říkajíc vstříc, tak se povzneste nad poklesky druhých a s úsměvem na tváři to přijměte... vždyť právě tento den pro vás může být vítězstvím nad osudem... a nevíte, co vše s vámi budoucnost zamýšlí...

U toho jména Dancer Prostor mi naběhlo, taneční prostor, parket. Tanec souvisí s námluvami, balením. Dancer - Tanečník - Svůdník. Plantáže v Africe - vypadá to, že ctitel celkem zámožný i když ne zas tak úplně, plantáže v Jižní Americe by byly lepší, ale ne zas tak romantické a divoké jako Afrika. tedy tančící v prostoru, či v prostorem... jako vesmírem putující... to by odpovídá té 13-ce. hledající svou Isis... svůj protějšek, své druhé "Já" a Afrika je tedy zobrazením ráje, jelikož je to vlastně prapůvodní kontinent... současně s Asií... tam asi je původ Osirise, či ho tam k tomu něco táhne... má tam "domovinu"... nemusí být od tam, ale má s tím jakousi spojitost a plantáže byly kolem Egypta, takže asi něco s pyramidami a sfingou...

celý ten sen je vlastně mystický...

panenskost - nezkaženost... tedy povaha onoho Osirise... asi nezkažená světem, jelikož plantáže mu jsou vlastní, tak jako jeho povaha.To by mohl být význam plantáží v Africe, nezkažený vztah, Adam s Evou v ráji. Hodně symbolický sen s archetypy.

ono by se to dalo vyložit i tak, jako že onen Osiris chce vyvést Lilith (která se snoubila s hadem a je symbolem opovržení) z její úlohy a přivést ji na cestu světla, aby se spojila s Evou v jednu bytost... tedy vyzdvihnout onoho skoro padlého anděla... jako by měl završit sou pouť... že si Lilith (záporná část Isis) postupem času uvědomila, svoji úlohu a svoji cestu do záhuby... a snaží se o poslední záchranu u Osirise (Adama), nicméně se nemusí jednat o to, že by se měla stát padlým andělem, ale např. také o to, že tu společně mají něco vytvořit a přišel na to nejvhodnější čas, proto si vybrali tuto kombinaci čísel a takového karmického spojení, aby se našli v pravý čas na pravém místě...jako by jejich spojení v tomto životě mělo zasét kvalitní semena pro budoucí časy...

p.s. sám jsem zvědav na rozuzlení, co to mělo znamenat... třeba se to dovíme brzy... ostatně tak jako tak v tom snu je dost málo detailů, podle kterých by se to dalo určit přesněji...

Rozuzlení

Dotyčná se skutečně setkala s jakýmsi Nigerijcem, jehož rodiče měli plantáže v Africe. Nutno dodat, že vztah byl opravdu osudový a nelehký. Dokonce spolu jeden čas i žili.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.