Doba

05.08.2020

Přestože naše doba vybavuje lidstvo dosti dokonalými prostředky dopravními i sdělovacími, nemáme dostatečných zpráv o skutečném stavu světa.
(Jan Rychlík)