Doba

05.08.2020

Přestože naše doba vybavuje lidstvo dosti dokonalými prostředky dopravními i sdělovacími, nemáme dostatečných zpráv o skutečném stavu světa.
(Jan Rychlík)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.