Domy

17.12.2020

Ještě než se rozepíšu o jednotlivých budovách ve snu, je třeba se zmínit, že u všech platí čím větší a hezčí, tím lepší, tedy pokud patří nám, ale i zde platí všeho s mírou. Velikost s sebou nese i spoustu starostí ať již finančních, tak i těch duševních. S tím souvisí i pravidelný úklid, ochrana majetku atd.

Rodinné domy (vily)

Zobrazují stav naší rodiny a to až do třetího kolene. Rodinné domy (vily) jsou jak odrazem rodinných financí, tak i tím, jak s naší rodinou vycházíme. Podle počtu pater můžeme určit, jak je rodina rozvrstvena, jaké má základy a podle počtu pokojů můžeme určit kolik má daná rodina prostoru pro jednotlivé členy. Tedy to, jak moc jsou na sebe vázaní i to, kolik mají osobní svobody. Více si o tom povíme ve zvlášním článku o bytech.

Panelové domy a byty

Někdy se jim také říká králikárny, či noclehárny, protože se tam jde člověk jen vyspat a není tam moc klidu a to ani v noci, ale to už záleží na sousedech, tedy okolních vztazích, které nás a také velmi často i našeho partnera ovlivňují a to nejen ve dne, ale i v noci. To se týkalo převážně bytů, ale pokud už vlastníme nějaký panelový dům, tak je situace poněkud podobná, jako u rodinných domů, ale s tím rozdílem, že jsme něco jako DON, či KMOTR rodiny, tedy ta hlava, která všechny záležitosti, ve velmi rozvětvené rodině, řídí, ač se to tak na první pohled jevit nemusí. Více si o bytech povíme ve zvláštním článku.

Office buildings

Kancelářské budovy zobrazují převážně stav financí, ale v jistých situacích mohou zobrazovat i celkovou strukturu společnosti, kterou vlastníme a podle toho jak budova vypadá, tak pak můžeme určit, zda a jak je na tom tato naše společnost ve skutečnosti, kde má slabiny a co vše je třeba opravit, či přebudovat k obrazu našemu (aby se nám líbila).

Hospodářské budovy

Do hospodářských budov řadíme různé druhy sýpek, stájí, skladů, ale také některé druhy statků, pokud tyto statky nejsou využívány, jako rodinné sídlo. Hospodářské budovy tedy zobrazují to, jak jsme zabezpečeni pro případ nouze, jaké máme záložní plány a kolik toho teď potřebujeme pro život a to včetně zbytečností, jako např. Garáž, když nemáme auto a máme prostorný sklep, či půdu nebo jinou místnost, kterou můžeme využít jako sklad. Pokud však auto vlastníme (jsme s někým ve vztahu), tak má garáž jiný význam, a to bezpečného přístavu, či rodinného krbu, kam se rádi vracíme z našich "výletů" (úletů), pokud chcete vědět více, tak se podívejte na význam dopravních prostředků, kde to je uvedeno podrobněji.

Fabriky

Fabriky jsou poněkud odlišné od všech budov. Fabriky jsou tím, jak nám jde výroba našich plánů, tedy jejich realizace... realizace myšlenek ve skutečném světě. Dle rozlehlosti a komplikovanosti lze určit, co vše k dané myšlence bude třeba, či co chybí, aby byla správně realizovaná. S tím souvisí také vstupní kontrola dílů (myšlenek, příčin) a výstupní kontrola již realizovaného plánu (následků).

Chaty

A jako poslední jsou chaty. Záměrně jsem se o chatách nezmínil na začátku, protože chaty se tak jako fabriky také liší svojí podstatou. Zobrazují místo odpočinku, tak jako v běžném životě, ale nespadají do vztahů jako rodinné domy. Chaty jsou totiž odrazem nás samých, tedy našich vnitřních pocitů. Chaty jsou tedy skutečným odrazem toho, jak věci i lidi kolem sebe vnímáme, když jsme úplně sami. Jednoduše řečeno zobrazují náš vnitřní klid, to v jakém stavu se nachází naše mysl i duše, i to, jak chceme, aby tento klid, či vyrovnanost vypadala v budoucnu.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.