Druhý příchod Krista

14.09.2020

Jsme připraveni na druhý příchod Ježíše Krista na naši matičku zem? Těžko říct. Mnozí vřící se modlí, aby už konečně nastal onen soudný den a zúčtování, protože už neunesou tíhu svého života a nejsou pokorní. Jiní jsou v tomto ohledu skeptičtí. Já nevím, co si mám o tom všem myslet...

Je dobré se připravovat na příchod nebo být pasivní?

Toť otázka, která zaměstná nejednoho věřícího člověka. Osobně to beru tak, jako by se tak už stalo. Vždyť už i mezi lidmi je vidět spousta těch, kteří se mění a procházejí novým zrodem duše. Jistě mi teď namítnete, že toto se děje od pradávna. Ano, máte pravdu, děje se to stále a dál a dál... Není to tedy jen obraz tohle všechno, jakoby se to už vlastně dávno všechno stalo a teď se rozhoduje o duších, kam která půjde do dalšího těla... neustálý kolotoč.

Neprocházíme tedy už nyní tím očistcem?

Tohle všechno je otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Snad jen ti, co prošli božím okem až do konce (tunelem, chcete-li a potkali se tam se svými bližními). A ani ti se nebudou se mnou přít, protože většinou sami ani nevědí, jak to ve skutečnosti je a sami mají pochybnosti. Chci tím naznačit, že tohle všechno jsou jen spekulace a nástroj církve, jak udržet ovečky pod kontrolou.

Kristus je v nás.

Vždyť ten, kdo je dobrý, tak ten své odplaty dočká už v tomto životě a nemusí čekat na život další, pokud nějaký takový skutečně existuje. To, že jsme každý dostali šanci na žití je přeci neuvěřitelné, za svůj život můžeme dokázat mnohé. Jít lidem příkladem a navádět je tak na cestu lásky a to mi věřte, že může opravdu každý, ať už je jeho život jakýkoli. Vždyť z toho největšího bahna povstali slavní básníci, poetové, malíři, matematikové, fyzikové... a měli se co ohánět, aby to všechno zvládli, aby se z toho vyhrabali. Šli nám příkladem. Proto my také jděme příkladem a buďme tím nejlepším, co je v nás. Za svůj život vděčíme Bohu a proto ho naplňme láskou k bližním a obdarovávejme druhé, tak jak to dělá Bůh. Naučme se odpouštět viny, protože co je větší, než odpustit svému protivníku jeho prohřešek. Sami tímto rosteme a mění se nám myšlení. A nejen nám... i lidé kolem nás se pak změní. Budem přitahovat svými činy takové lidi, aby jsme postoupili zas o kousek dál na tom božském žebříčku. A do cesty nám budou vstupovat tací jedinci, kteří nás mají něčemu naučit. Něčemu, co ještě neumíme, v čem se nevyznáme, co jsme opominuli v běžném životě. Chce to jen vytrvat ve svém snažení a nevzdávat to, když se nám občas nedaří. Kdo seje vítr, ten sklízí bouři, ten kdo zasévá dobro sklízí lásku. Proto se nad tím hluboce zamysleme a porovnejme si v hlavě ten náš dosavadní život. Nenajde se v něm něco, co jsme mohli udělat líp? A pokud ano, tak proč jsme to tak neudělalii? Neměli jsme šanci, nebo se nám nechtělo? Všechno je v nás samých, v našich myšlenkách a postojích. Pokud změníme svět uvnitř nás, tak dokážeme změnit také svět kolem sebe, Bůh nám k tomu dodá jisto jistě ještě mnoho sil, které na tento svůj výkon potřebujeme... Nezbývá tedy než věřit, že dobro bude po zásluze odměněno a zlo potrestáno... I zlý člověk se dokáže obrátit na cestu světla a lásky, potřebuje však k tomu více času a trpělivosti od okolí, aby si uvědomil, co je dobré a co už ne. Vím, někteří mi jistě namítnete, že někteří se změnit už nedají, ale já vám na to zas namítnu, že neznáte budoucnost, a že se může stát cokoli, co člověka od základu změní. Už několikrát za život jsem byl svědkem takového obrácení a můžu vám říct, že není větší štěstí, když víte, že na to máte taky kus své zásluhy, že jste přispěli nemohoucímu pomoci se postavit na vlastní nohy. Protože bez vašeho přispění by se dotyčný třeba nemusel obrátit vůbec. Každý máme zásluhu na tom, jaké máme své okolí... Když budete jednat s lidmi tak, jak chcete, aby oni jednali s vámi a budete tak také myslet, tak vám Bůh dá dostatek si, aby jste všechny překážky a trable zvládli... Jeho úmyslem není vás položit na kolena, ale dát vám lekci, jak pomáhat a co říkat. Když budeme v souladu s Bohem, tak nám Bůh dá do úst ty správná slova. Slova, která potěší, zahřejí, pomůžou, poradí... vždyť tohle všechno je vlastně Bůh... nezměrná láska ke všem bez výjimky. Buďme tedy taky takoví jako on... Tohle Kristus také učil... milujte bližního svého jako sebe sama... Vždy existuje možnost, jak druhého potěšit a pomoci mu na té jeho cestě. Proto nebuďte lhostejní ke svému okolí a také přispějte svou rukou k božskému dílu, aby naše matička zem byla ještě krásnější místo k pobytu pro další generace.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.