Dýchej zhluboka

18.07.2020

Když už tě někdo pustí k sobě tak blízko, že cítíš dech jeho duše, tak dýchej zhluboka.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.