Hledání cesty

14.09.2020

Když budeme hledat Boha, Krista, Marii, Buddhu a jiné moudré lidi, tak je sice můžeme po čase uvnitř sebe nalézt, nebo se nám zjeví, ale co z toho... v ničem nám to nepomůže, jen budeme vědět, že skutečně existují... nicméně lepší je jít v jejich šlépějích a hledat tu cestu, po které šli oni... protože jen ta cesta nás může dovést dál.

Když se zamyslíme například nad Jobem z Bible, tak musel překonat spoustu zkoušek a útrap, než došel skutečného osvícení. Stejné je to i s hledajícími... zkoušky nás zocelují a připravují na další pouť.

Každopádně nač hledat, vše máme kolem sebe a v sobě, stačí když porozumíme sobě a porozumíme zákonitostem vesmíru i tomu, co se děje kolem nás.

Hledání je jen promarněný čas, jelikož se při hledání soustředíme jen na jednu věc, je teď jedno jakou, ale je to jen jedna věc a nevnímáme spojitosti. Kdežto když budeme v klidu pozorovat, tak ty souvislosti uvidíme.

Totéž je s nasloucháním svému okolí, když budeme moc mluvit, tak se nic nedozvíme, jelikož pro slova nebudeme sto vnímat myšlenky a činy ostatních, opět nám uniknou spojitosti.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.