Hvězdice

17.07.2020

Ráno po bouři se jeden stařík procházel po pláži. V povzdálí uviděl někoho, kdo se pohyboval jako tanečník. Když pak přišel blíž, zjistil, že je to mladá žena, která sbírá z písku mořské hvězdice a něžně je pouští zpět do oceánu.
"Slečno, proč ty hvězdy pouštíte zpátky?" zeptal se jí.
"Vyšlo slunce, nastal odliv a kdybych je neposbírala a nepustila zpět, umřely by." odpověděla mu.
"Ale slečno, copak nevidíte, že jsou tu dlouhé míle pláží a tisíce hvězdic? Tímhle nemůžete nic změnit."
Žena si ho vyposlechla, pak se sklonila k zemi, zvedla další hvězdici a pustila ji do vody.
"Pro tuhle jednu to změnilo mnoho."

Loren Eiseley

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.