Jak hledat?

07.08.2020

Kyvadla i virgule jsou dosti "vnímavé" na naše podněty a proto:

Důležité je dát jednoduchou otázku. Kde je...... a pak si to, co hledáme nejpřesněji představit, či popsat (ideálně nahlas).

Představa je lepší, ale obtížnější, ne každý se dokáže hned na začátku soustředit. Já takto hledal šroubek s kouskem plomby (mezi cca 300 kusy v krabičce)...

Je dobré zkusit to , co hledáme, hledat z několika světových stran, aby se vám protly přímky při tom vašem hledání.

Ze začátku zkoušejte jednoduché a větší věci, spíš hrnek, talíř či gumu, které jsou položené na viditelném místě (víte, kde jsou), až získáte v rukách cit, tak někoho poproste, aby vám to schoval.

Je potřeba trénovat.

Tím nemám na mysli hodiny ani dny, nýbrž týdny a měsíce. Hledat hned ze začátku špendlík je dost obtížné a pro někoho pomalu nemožné.

Chování virgule: dle způsobu držení (nahoru/dolu, doleva/doprava)

Chování kyvadla:
jsou tři možnosti.
Buď se vám kyvadlo bude točit do elipsy(ucítíte, že vás jakoby někam táhne)
Bude se kývat jen jedním směrem (rychlost určuje vzdálenost)
Poslední možnost je, že si sami řeknete, jak se má kyvadlo chovat, ale to už je pro lidi znalé. Klidně může opisovat trojúhelník, kde vrchol je směr... viděl jsem to jednou a žasl, ten dotyčný to dělal už přes 40let...

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.