Jeremjáš 32

31.01.2021

26 I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremjášovi :

27 "Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?"

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.