Kazatel 12

31.01.2021

14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.