Kazatel 7

31.01.2021

4 Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.