KLEOPATRA JE TU

02.01.2021

https://www.facebook.com/groups/627896261167036/permalink/732146330742028/

Tedy přesněji její dítě!!! M8te obrovskou zodpovědnost!!! FREEDOM!!!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.