List Efezským 4

31.01.2021

25 Proto zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.