List Efezským 5

31.01.2021

9 Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;

10 zkoumejte, co se líbí Pánu.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.