List Galatským 4

31.01.2021

13 Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.