Lucidní snění - Lucide dreams (LD)

27.10.2020
Mnozí z vás se mě ptají, co to vlastně lucidní sny jsou a jak se liší od běžných snů. Pokusím se vám to vysvětlit a také to, proč se nám zdají. Nakonec si pak povíme něco o tom, jak je můžeme využít v běžné životě a ještě další možnosti jejich využití.


Co je lucidní sen?


Lucidní sen je sen, v němž, když sníme, víme, že je to sen. Po té, co si toto ve snu uvědomíme, tak se z klasického snu stává lucidní sen. Tedy sen, ve kterém je možné naprosto vše. Většinou v takovémto snu např. létáme, chodíme po vodě atp.

Kdy se klasický sen mění v lucidní sen?


Jak už jsem napsal, tak je to po uvědomění si nereálnosti situace. Většinou se tak děje, když toto pochopíme celou svou podstatou, nebo když si řekneme: "Je to jen sen", "Jsem ve snu" atp. Nebo se nalézáme v bezvýchodné situaci a jedinou možností je krok tzv. "do prázdna", či jiná podobná možnost, která hraničí s jistou újmou na zdraví, případně s jistou smrtí. Důležité je právě to uvědomění. Těžko se to popisuje, musíte to prožít, aby jste poznali ten pocit a pochopili, o čem vlastně píšu. Ale přesto se vám to pokusím popsat.

Proč se nám zdají lucidní sny?


Na toto se mě ptáte celkem často a také často to souvisí s naším uvědoměním, že ve světě, v kterém žijeme, je reálné téměř vše na co pomyslíme. Nereálnost je podmíněna jen našimi bloky, které jsme si postupem života vytvořili. Proto se také snažím tyto věci dělat a ukazovat lidem, že to jde, a že je to zcela přirozené a stačí k tomu opravdu jen silná víra v náš daný záměr. Tím se dostáváme k tomu našemu PROČ. Podvědomí se nám tímto způsobem snaží pomoci překonat strachy, bloky a pouta, jež nás svazují, a snaží se popřít nejen fyzikální zákony, ale i změnit naše myšlení. Dá se tedy říci, že nás vede k větší víře v sebe sama, k tomu, co je pro nás přirozené, tedy býti bohy, protože naše podstata má jistý božský základ.

Jak můžeme využít lucidní sny?


Lucidní sny můžeme využít, jak už bylo řečeno, k větší víře v sebe sama a odbourání bloků. Mimo toto je lze také využít pro modelování situací, se kterými si nevíme rady, nebo chceme vědět, jak se protějšek zachová v různých situacích. Je to divné, ale mozek nám ve snu nabídne skutečně reálné situace i odpovědi protějšku, takže se tímto můžeme vycvičit... lze si tedy v lucidních snech přehrávat danou situaci, taj jako na multimediálním přehrávači, stopnout si čas, podívat se na situaci z několika možných pohledů, vracet se atp. K podobným účelům v lucidním snu používám klasický přehrávač z PC, protože je velmi jednoduchý (bez rušivých elementů), ale můžete použít cokoli jiného, či jiný způsob, každému totiž vyhovuje něco jiného. Lucidní sny lze tedy brát jako cvičiště a reálný život jako bojiště, kde už jde skutečně o život. Základem tedy je poučit se z dané situace nějakým stylem a pak něco z toho zkusit opatrně praktikovat v reálu. Ze začátku s tím asi nebudete mít moc úspěch, ale postupem času se úspěch dostaví, ale v závislosti na tom, jak často budete takto cvičit... tak jako při jakékoli jiné činnosti, ve které chcete vyniknout, či se ji pořádně naučit ;-)

Více o LD a astrálním cestování (AC) se můžete dozvědět na stránkách https://obe4u.com/cz


Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.