Máte z někoho dobrý/špatný pocit?

11.07.2020

Pocit je čistě subjektivní dojem.

Když se ale zamyslíme nad tím, jak jsme k tomu pocitu došli, tak zjistíme, že to není pocit, ale naše zkušenost spojená s logickým uvažováním a vypočítání pravděpodobnosti, že to, jak ten druhý reaguje, bude podobné, ne-li stejné, tak jak se nám už jednou stalo... a to vše během několika málo sekund. Jelikož to ale není řádně ověřeno dlohodobbým pozorováním daného subjektu, tak nám mysl vnucuje tuto myšlenku právě proto, že naše dosavadní zkušenosti svědčí o tom, že by to tak mělo být(proběhnout) na 99,9%. Té pak tak plně věříme, že odmítáme jakoukoli pochybnost o možném opaku(0,1%).

Takže tu máme např. Pocit, že někoho známe 10 let a přitom ho vidíme poprvé... tento pocit ukazuje, že o něm máme tolik informací, jak o běžném člověku za deset let...

Takže je potřeba se také zamyslet nad tím, jakou cestou jsme tyto informace získali. Jelikož "normální" cestou to není... to by nám trvalo deset let...

Jde tedy o zcela jiný(nový) způsob/cestu získávání informací... Tady se ovšem ta nová/méně známá cesta, jak jsme k těmto informacím přišli, liší dle toho, jak moc věříme v reálno(fyziku,logiku) a nereálno(duchovno-esoteriku)...

Pokusím se popsat logickou cestu.

Záleží na tom, kdo to je a jak vnímá okolní svět a jak na něj působíme, především jako osobnost. Je to v podstatě to samé, jako když lidi říkají, že je blbej jak blondýna (omlouvám se blonckám). Vychází to ze subjektivní zkušenosti(v tomto případě z kolektivního vědomí), že většina blondýnek je blbejch. Takže lze říci, že když potkám blondýnu, tak se bude chovat podobně, či stejně a výjimek bude málo. To samé je, když řekneme o někom toto: "Je strhanej jak stará herka"... Je to opět METAFORA vyjadřující určitou přesně vymezenou skupinu lidí, kteří jsou "unavení" z toho, co dělají, jak žijí. Ale abychom to mohli vůbec pravdivě říci, tak je třeba, aby ten člověk měl podobné nebo stejné PŘÍZNAKY únavy z práce/ze života, jako ten "první". Opět jde tedy jak o subjektivní pozorování a především naši zkušenost, do které spadá i kolektivní povědomí a přejatá zkušenost ostatních...

Člověk může být "unavenej" z toho, že jsme pro něj další "blbá blondýna", ale také naopak, že si dokáže živě PŘEDSTAVIT těch 10let, jako by je s námi už prožil. Představa o tom, co by, kdyby (teoreticky možná cesta, samo sebou v té lepší variantě).

Tím se dostávám k další neméně významné vlastnosti každého z nás.

Idealizace/destruktualizace myšlenky dle naší povahy optimista/pesimista... A tak můžu pokračovat dál... vše se vším souvisí a pokud něco nevezmu v potaz (vynechám možnou cestu), tak mohu dojít k mylným závěrům... Takže to ,že o nás někdo řekl, že nás zná 10let, ukazuje, že jsme vlastně prošli velmi složitým "sítem". A opět se na to podívám logicky... kdo si asi dá takovou práci, aby se snažil najít řešení? Tedy to, zda projdeme tím sítem či nikoli... jen ten, kdo někoho/něco hledá..

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.